Äldreakademin

Äldreakademins uppdrag är att verka för en äldreomsorg av hög kvalitet.

Omvårdnadsförvaltningens satsningar på utveckling och utbildning inom äldreomsorgen samordnas i en Äldreakademi. Äldreakademin ska, genom utbildning och utveckling, stärka förutsättningarna för en långsiktig kunskapsutveckling och därigenom en god och professionell vård och omsorg.

Äldreakademin leds av en styrelse och det verkställande utskottet svarar för det löpande arbetet.

I Äldreakademin styrelse samverkar omvårdnadsförvaltningen med FoU-centra samt utbildningsanordnare på såväl högskole- som yrkeshögskole- och gymnasienivå. Representanter från FOU nu, Karolinska Institutet och Consensum sitter i Äldreakademins styrelse. För att de äldre ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka Äldreakademins arbete sitter även representanter från Solna stads äldreforum i Äldreakademins styrelse.

Dela: