Kvalitetspriset 2017

Temat för Kvalitetsdagen 2017 var "Kvalitetsutveckling i samverkan".

Under dagen delades årets kvalitetspris samt hedersomnämnanden ut till fem verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

Läs om de inspirerande arbetssätten under Goda exempel här.

Vinnarna av Kvalitetspriset 2017:

Kategori LSS

"Livsområdespärmar – stöd i att minnas och välja!" LSS-boendet Algatan, Aleris
Att på ett strukturerat sätt skapa valmöjligheter utifrån egna intressen och önskemål


Kategori Hemtjänst och dagverksamhet

"Bygga goda relationer mellan kund och personal i hemtjänst" Humaniora vård och omsorg
Att med stort engagemang och nyfikenhet minska känslan av ensamhet och bygga goda relationer


Kategori Vård- och omsorgsboende

"När varje möte är en unik träffpunkt" – Hallen vård- och omsorgsboende, Aleris
Genom ett systematiskt arbetssätt och en väl genomtänkt miljö skapa förutsättningar för en rofylld stund


Hedersomnämnanden

"Onsdagsfrukost" Berga vård- och omsorgsboende, Temabo
Att med små enkla medel skapa guldkant i tillvaron


"En God Natt" Ametisten vård- och omsorgsboende, Vardaga
Ett utvecklingsarbete i dialog och samarbete för att öka förutsättningar för en god natt


Dela: