Solna stad belönar kvalitetsarbete

Temat för Kvalitetsdagen 2010 var "Kvalitet".

Vinnare av Kvalitetspriset 2010 är Frösunda vård och omsorgsboende. Hedersomnämnanden gick till Bubblans Spa, Carema hemtjänst och Berga vård och omsorgsboende. Nedan finns vinnande bidrag med juryns motiveringar. Alla nominerade bidrag finns att läsa i foldern Goda exempel.


Vinnarbidraget 2010:


Här är mitt liv – människan bakom ett ansikte.

Samtalet är ett redskap för att förenkla mötet mellan människor och motverka utanförskap.

Juryns motivering:

"Här är mitt liv – människan bakom ett ansikte" - stimulerar till samtal för delaktighet och gemenskap."

Kontakt

Verksamhetschef Eva Abrahamsson, Frösunda äldreboende, Attendo
Care. Tel: 08-514 805 45, 0703-50 02 00
E-post: eva.abrahamsson@attendo.se
Hemsida: www.attendo.se


Hedersomnämnanden 2010


Bubblan – En kvalitetsupplevelse för alla

Ett exklusivt Spa med målet att ge alla omsorgstagare i Waxö Omsorg en kravlös upplevelse med möjlighet att delta på egna villkor och utifrån sitt behov.

Juryns motivering:

"Bubblan – en kvalitetsupplevelse för alla" – upplevelser med alla sinnen som ger välbefinnande för kropp och själ."

Kontakt

Områdeschef Inger Spetz, Bubblan, Waxö Omsorg
Tel: 0708-74 16 44.
E-post: inger.spetz@waxo.se
Hemsida: www.waxo.seHedersomnämnande:


Aktiviteter och social omsorg i hemtjänsten

På Carema hemtjänst i Solna, Hagalund och Huvudsta har vi under år 2009 och under år 2010 anordnat diverse olika aktiviteter för våra kunder för att minska ensamheten och att ge möjlighet till social samvaro.

Juryns motivering:

"Aktiviteter och social omsorg i hemtjänsten" – ger möjlighet till delaktighet och social samvaro i en trygg miljö."

Kontakt

Verksamhetschef Elisabeth Åberg, Carema hemtjänst
Tel: 08-730 25 56, 0733-77 57 42.
E-post: elisabeth.aberg@carema.se
Hemsida: www.caremacare.se


Musik – En glädjekälla som räcker hela livet

På Berga ska varje boende få förutsättningar att uppleva meningsfullhet och leva hela livet. Vi har redan idag ett brett utbud av aktiviteter och skulle vilja utveckla alternativ för de boende som av olika anledningar inte vill/kan delta i dessa, främst boende med demenssjukdom.

Juryns motivering:

"Musik – en glädjekälla som räcker hela livet" – ger meningsfullhet genom alternativa metoder att samspela med andra människor.

Kontakt

Temacoach Lina Fridblom, Berga vård och omsorgsboende, Temabo AB
Tel: 0722-52 06 27.
E-post: lina.fridblom@temabo.se
Hemsida: www.temabo.se

Dela: