Kvalitetspriset 2014

Temat för Kvalitetsdagen 2014 var "Välfärdsteknik".

Aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området presenterades. Omvårdnadsakademien delade också ut kvalitetspris till verksamheter inom Solna stad.

Priser delades ut inom kategorierna: LSS, hemtjänst och dagverksamhet samt vård- och omsorgsboede. Hedersomnämnanden delades också ut till förtjänstfulla projekt.

Vinnare kategori LSS:

Kreativt AktivitetsCentrum – Waxö Omsorg
"En kreativ miljö som främjar självkänslan och väcker lust att skapa på egna villkor."

Vinnare kategori hemtjänst och dagverksamhet:

JAG i centrum – Humana hemtjänst
"Individuellt utformade aktiviteter som skapar meningsfullhet för dem som har svårt att bryta sin isolering"

Vinnare kategori vård- och omsorsgboende:

Varje dag är en ny upplevelse – Hallens vård- och omsorgsboende - Aleris Äldreomsorg
"Metodiskt och lyhört fånga dagen för att ge mening åt stunden"

Hedersomnämnande

Värdegrund i praktiken – Frösunda vård- och omsorgsboende, Attendo
"Metod för att konkretisera värderingar och förhållningssätt i det praktiska vård- och omsorgsarbetet"

Det stora i det lilla – Skoga vård- och omsorgsboende, Humaniora vård- och omsorg
"Genom vårdarsång underlätta omvårdnadssituationer och främja ömsesidig kommunikation"

Goda exempel 2014

En skräddarskydd folder till varje stödanvändare
Algatan, Aleris stöd och boende för vuxna

Humlans gym
Dagverksamhet, Aleris äldreomsorg

Gubbkväll
Berga vård- och omsorgsboende, Temabo

Frukostklubben
Hallen vård- och omsorgsboende, Aleris äldreomsorg

Sinnenas entré
Polhemsgården vård- och omsorgsboende, Förenade Care

Dela: