Kvalitetspriset

Omvårdnadsförvaltningen vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna goda exempel inom vård- och omsorg och har därför instiftat ett kvalitetspris.

Solna stad vill genom Omvårdnadsakademin uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling inom vård- och omsorg med ett kvalitetspris. Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden.

Omvårdnadsakademin vill lyfta fram ytterligare kvalitetsutvecklingsprojekt som, tillsammans med pristagarna, presenteras som "Goda exempel".

Priset delas ut under den årliga Kvalitetsdagen.

Kvalitetspriset 2018

Temat för Kvalitetsdagen 2018 var "sammanhållen vård- och omsorg för ökad självständighet". Under dagen delades årets kvalitetspris samt hedersomnämnanden ut till fem verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

Kvalitetspriset 2017

Temat för Kvalitetsdagen 2017 var "Kvalitetsutveckling i samverkan".

Under dagen delades årets kvalitetspris samt hedersomnämnanden ut till fem verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

Kvalitetspriset 2016

Temat för Kvalitetsdagen 2016 var "Självständig och delaktig".

Under dagen delades årets kvalitetspris samt hedersomnämnanden ut till de verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

Kvalitetspriset 2015

Temat för Kvalitetsdagen 2015 var "Hälsa och välbefinnande".

Under dagen delades årets kvalitetspris ut till de verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

Kvalitetspriset 2014

Temat för Kvalitetsdagen 2014 var "Välfärdsteknik".

Aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området presenterades. Omvårdnadsakademien delade också ut kvalitetspris till verksamheter inom Solna stad.

Kvalitetspriset 2013

Temat för Kvalitetsdagen 2013 var "Aktivitet och meningsfullhet".

Nytt för år 2013 är att pris delas ut i tre kategorier: LSS, hemtjänst och vård- och omsorgsboede. Hedersomnämnanden kan delas ut till förtjänstfulla projekt.

Kvalitetspriset 2012

Temat för Kvalitetsdagen 2012 var "Självbestämmande och inflytande – vem bestämmer och vem har inflytande?"

Vingens dagliga verksamhet blev vinnare av kvalitetspriset 2012 för sitt arbete med ansvarsområden. Vinnarbidraget "Ansvar skapar framgång" fick stående ovationer vid prisutdelningen.

Kvalitetspriset 2011

Temat för Kvalitetsdagen 2011 var "Värdigt liv och välbefinnande".

Berga vård och omsorgsboende vann 2011 års kvalitetspris för deras initiativ att genom sagor och berättelser väcka känslor och minnen hos personer med demenssjukdom.

Kvalitetspriset 2010

Temat för Kvalitetsdagen 2010 var "Kvalitet".

Vinnare av Kvalitetspriset 2010 är Frösunda vård och omsorgsboende. Hedersomnämnanden gick till Bubblans Spa, Carema hemtjänst och Berga vård och omsorgsboende. Nedan finns vinnande bidrag med juryns motiveringar. Alla nominerade bidrag finns att läsa i foldern Goda exempel.

Dela:

Relaterade länkar