Stadens riktlinjer och anvisningar

Till höger på sidan hittar du stadens övergripande riktlinjer och anvisningar.

Övergripande anvisningar för risk

Utifrån identifierade riskområden har stadens risksamordnargrupp utarbetat övergripande anvisningar för dessa. Du hittar dem till höger, under rubriken Övergripande riskanvisningar, uppdelade i respektive område.

Dela:

Stadens riktlinjer och anvisningar

Övergripande riktlinjer

Rökfri arbetstid (PDF-dokument, 97 kB)

Hantering av skyddade personuppgifter (PDF-dokument, 48 kB)

Riktlinjer mot mutor (PDF-dokument, 200 kB)

Riktlinjer för social dokumentation (PDF-dokument, 2,3 MB)

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Nyckelhantering i ordinärt boende (PDF-dokument, 87 kB)

Öka brandsäkerheten i ordinärt boende (PDF-dokument, 118 kB)

Strömavbrott i ordinärt boende (PDF-dokument, 90 kB)

Hot och våld (PDF-dokument, 119 kB)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Nyckelhantering i vård- och omsorgsboende samt LSS-bostäder (PDF-dokument, 108 kB)

Trygghetslarm i vård- och omsorgsboende samt LSS-boende (PDF-dokument, 104 kB)

Öka brandsäkerheten på vård- och omsorgsboende, LSS-boende, Dagverksamhet och daglig verksamhet (PDF-dokument, 120 kB)

Strömavbrott på vård- och omsorgsboende LSS-boende Dagverksamhet DV (PDF-dokument, 122 kB)

Avfallshantering på vård- och omsorgsboende samt LSS-boende (PDF-dokument, 97 kB)

Avstängda hissar vård - och omsorgsboende LSS-boende Dagverksamhet och LSS DV (PDF-dokument, 104 kB)

Hot och våld (PDF-dokument, 119 kB)

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Öka brandsäkerheten på vård- och omsorgsboende, LSS-boende, Dagverksamhet och daglig verksamhet (PDF-dokument, 120 kB)

Strömavbrott på vård- och omsorgsboende LSS-boende Dagverksamhet DV (PDF-dokument, 122 kB)

Avstängda hissar vård - och omsorgsboende LSS-boende Dagverksamhet och LSS DV (PDF-dokument, 104 kB)

Hot och våld (PDF-dokument, 119 kB)