Dokument för utförare av hemtjänst

Här finner du som är hemtjänstutförare i Solna de dokument, anvisningar, riktlinjer och mallar som du behöver. Saknar du något dokument? Hör av dig till kvalitetsutvecklaren för hemtjänst.

Kvalitetsberättelse

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Här finns stadens anvisning

Synpunkter och klagomål

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Här finns stadens anvisning samt blankett

Lex Sarah

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Här finns stadens anvisning

Mall för genomförandeplan

Tills vidare används denna mall för att göra en genomförandeplan. Ifylld blankett sparas hos utföraren och ska skivas ut och skickas till berörd biståndshandläggare.

Här finns mallen för genomförandeplan

Delegering av enklare sjukvårdsuppgifter

Denna rutin syftar till att säkerställa ett gemensamt arbetssätt kring delegeringar bland såväl vårdcentraler som hemtjänstutförare.

Här finns rutinen samt adresslistor

Stadens riktlinjer och anvisningar

I lälnken nedan hittar du stadens riktlinjer och anvisningar.

Riktlinjer och anvisningar.

Phoniro Care

Stadens kvalitetssäkerringssystem som även är underlag för utförarnas ersättning samt kundernas fakturor. Information om systemet samt avstämning med mera.

Här finns all information

Minnesanteckningar

Från de fyra senaste samverkansmötena.

Här finns anteckningarna

Samverkansrutiner

Staden har utarbetat ett flertal olika samverkansrutiner.

Här finns rutinerna

Övrig information

Diverse olika mallar och information samlas här. Såsom:

  • Mall för företagspresentation i jämför hemtjänst och i hemtjänstguiden.
  • Information om försäkringsskydd av egendom till personer som har hemtjänst/nattpatrull/larm

Här finns mallarna/informationen

Mat och måltider

Anvisningen innehåller detaljer om vad som ingår i insatserna inköp, matdistribution och måltider. I de fall kunden inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin mathantering ansvarar hemtjänstpersonalen för att maten hanteras enligt egenkontrollprogrammet.

Här finns anvisning och egenkontrollprogram med blanketter

Dela: