Dokument för utförare av boendestöd

Här finner du som är boendestödstutförare i Solna de dokument, anvisningar, riktlinjer och mallar som du behöver. Saknar du något dokument? Hör av dig till kvalitetsutvecklaren för boendestöd.

Kvalitetsberättelse

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Här finns stadens anvisning.

Synpunkter och klagomål

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Här finns stadens anvisning samt blankett.

Lex Sarah

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Här finns stadens anvisning.

Stadens riktlinjer och anvisningar

I lälnken nedan hittar du stadens riktlinjer och anvisningar.

Riktlinjer och anvisningar.

Samverkansrutiner

Staden har utarbetat en samverkansrutin.

Här finns rutinen.

Minnesanteckningar

Från senaste samverkansmötet.

Här finns anteckningarna.

Övrig information

Övrig information samlas här.

Dela: