Minnesanteckningar och informationsbrev

Minnesanteckningar, informationsbrev samt eventuella bilagor från nätverksmöten med verksamhetschefer hittar du nedan.

2018

Minnesanteckningar från nätverksträff december 2018 (PDF-dokument, 97 kB)

Informationsbrev december 2018 (PDF-dokument, 291 kB)

Minnesanteckningar från nätverksträff september 2018 (PDF-dokument, 80 kB)

Informationsbrev september 2018 (PDF-dokument, 278 kB)

Minnesanteckningar från nätverksträff maj 2018 (PDF-dokument, 206 kB)

Informationsbrev maj 2018 (PDF-dokument, 159 kB)

Minnesanteckningar från nätverksträff februari 2018 (PDF-dokument, 206 kB)

Informationsbrev februari 2018 (PDF-dokument, 265 kB)

2017

Minnesanteckningar från nätverksträff november 2017 (PDF-dokument, 143 kB)

Informationsbrev november 2017 (PDF-dokument, 386 kB)

Maj

Informationsbrev maj 2017 (PDF-dokument, 237 kB)

Minnesanteckning från nätverksträff maj 2017 (PDF-dokument, 255 kB)

Februari

Informationsbrev februari 2017 (PDF-dokument, 246 kB)

Minnesanteckningar från nätverksträff februari 2017 (PDF-dokument, 250 kB)

2016

November

Informationsbrev november 2016 (PDF-dokument, 271 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte november 2016 (PDF-dokument, 245 kB)

September

Informationsbrev september 2016 (PDF-dokument, 483 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte september 2016 (PDF-dokument, 102 kB)

Maj

Informationsbrev maj 2016 (PDF-dokument, 294 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte maj 2016 (PDF-dokument, 105 kB)

Februari

Informationsbrev februari 2016 (PDF-dokument, 116 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte februari 2016 (PDF-dokument, 134 kB)

2015

November

Informationsbrev november 2015 (PDF-dokument, 110 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte november 2015 (PDF-dokument, 125 kB)

September

Informationsbrev september 2015 (PDF-dokument, 154 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte september 2015 (PDF-dokument, 101 kB)

Maj

Informationsbrev maj 2015 (PDF-dokument, 112 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte maj 2015 (PDF-dokument, 122 kB)

Februari

Informationsbrev februari 2015 (PDF-dokument, 139 kB)

Minnesanteckningar nätverksmöte februari 2015 (PDF-dokument, 108 kB)

Dela: