Dokument för utförare inom vård- och omsorgsboende

Här finner du som är boendeutförare i Solna de dokument, anvisningar, riktlinjer och mallar som du behöver. Saknar du något dokument? Hör av dig till kvalitetsutvecklaren för vård- och omsorgsboenden.

Kvalitetsberättelse

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Här finns stadens anvisning.

Synpunkter och klagomål

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras chefen för berörd verksamhet inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Här finns stadens anvisning samt blankett.

Lex Sarah

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen. Dokumenten gäller endast för utförare i stadens regi.

Här finns stadens anvisning.

Stadens riktlinjer och anvisningar

I lälnken nedan hittar du stadens riktlinjer och anvisningar.

Riktlinjer och anvisningar.

Hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsberättelse och stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Här hittar du mall och mer information.

Gränsdragningslistor

Här hittar du gränsdragningslistor med avtal och kravspecifikation gällande verksamhetens fastigheter.

Här hittar du verksamhetens gränsdragningslistor.

Minnesanteckningar och informationsbrev

Från nätverksmötet med verksamhetschefer samt informationsbrev.

Här finns anteckningarna och breven.

Övriga anvisningar och mallar

Här hittar du övriga anvisningar och mallar.

Övrig information

Övrig information samlas här.

Dela: