Information till utförare

I Solna bedrivs den största delen av vården och omsorgen av privata utförare. Avtal tecknas både enligt LOV och LOU. På dessa sidor hittar du information och dokument både till dig som vill bli utförare i Solna stad och till dig som redan är utförare.

Dokument för utförare

I vänstermenyn finner du som är utförare i Solna alla nödvändiga dokument.

Valfrihetssystem i Solna

Här finns information för dig som vill bli utförare av någon insats som ingår i omvårdnadsnämndens verksamhetsområde. För utförare finns möjlighet att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för nedanstående insatser. Klicka på respektive insats för mer information.

Bli utförare av hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljas efter den enskildes behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Nya utförare kan inkomma med ansökan fyra gånger om året.

Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor finns att läsa här:

Ansökan för att bli utförare i Solna görs via Visma Tendsign.
Följ denna länk nedan för att komma till Solna stads sida på TendSign:

Bli utförare av boendestöd

Boendestöd kan bestå av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser för att förmå en person att klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera. Stödet utförs tillsammans med den enskilde och ges främst i eller i anslutning till det egna hemmet.

Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor finns att läsa här:

Ansökan görs via Visma TendSign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSign

Bli utförare inom daglig verksamhet eller korttidsvistelse (enligt LSS)

Daglig verksamhet är en sysselsättning som motsvarar att gå till ett arbete varje dag (för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2). Valfrihetssystemet startade 1 januari 2013.

Utförare av korttidsvistelse (enligt LSS). Korttidsvistelse är till för att ge dem som har en funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte. Valfrihetssystemet startade 1 januari 2013.

Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor finns att läsa här:

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stad sida på TendSign.

Bli utförare inom ledsagarservice eller avlösarservice (enligt LSS)

Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor finns att läsa här:

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stad sida på TendSign

Bli utförare av vård-och omsorgsboende, enstaka platser

Förfrågningsunderlag (PDF-dokument, 122 kB)

Ansökningsformulär (PDF-dokument, 74 kB)

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stad sida på TendSign:

Bli utförare inom LSS-boende, enstaka platser

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSign.

Bli utförare inom korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSign.

Goda relationer mellan utförare och kommunen

Solna har lång erfarenhet av att arbeta med privata utförare. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har låtit forskare studera bland annat Solnas arbete. De har identifierat fyra framgångsfaktorer för goda relationer mellan kommun och utförare:

  • Kontraktets utformning – heltäckande men öppna
  • Aktivt arbete med styrning för kontroll och utveckling
  • Medias bevakning skapar öppen kommunikation
  • Framtidens skugga – långsiktighet gynnar relationen

Läs mer om studien och se film som presenterar resultaten.

Se även film där förvaltningschef och kvalitetsutvecklare från Solna stad berättar om uppföljning i samverkan och dialog med utförare.

Dela: