Välkommen till chefsdagen 8 maj 2019

Stadens omvårdnadsförvaltning bjuder in representanter för verksamheter som på ett eller annat sätt driver utvecklingsfrågor i Solna till chefsdagen 2019. Systematiskt förbättringsarbete står i fokus under halvdagen som bl.a. innehåller föreläsning av Lars Sörqvist, docent vid KTH med ansvar för kvalitet och verksamhetsutveckling.

Frukost och frukt/fika ingår. Chefsdagen är kostnadsfri för deltagare.

När: 8 maj
Tid:  08:00-12:30
Var: KF-salen, Solna stadshus

Målgrupp
Chefsdagen 2019 vänder sig till verksamhetschefer, enhetschefer, samordnare, gruppchefer och andra i ledningsposition som på ett eller annat sätt driver utvecklingsfrågor i Solnas verksamheter.

Program
08:00-08:30 Frukost
08.30-09.30 Kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
09.30-09.40 Bensträckare
09.40-10.40 Fortsättning: Kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
10.40-11:00 Fruktpaus
11:00-12:00 Att bygga en kvalitetskultur och utveckla ett gott medarbetarskap
12:00-12.30 Reflektion och diskussioner

Seminariet är kostnadsfritt för deltagare. Anmäl dig senast den 29 mars!

Dela: