Syn- och hörselnedsättning

Landstinget ansvarar för förskrivning av syn- och hörselhjälpmedel samt service av dessa.

För information om utprovning och förskrivning av hörsel och synhjälpmedel vänd dig till www.1177.se använd sökord Hjälpmedel.

Dela: