Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterka (MAS) som ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten i kommunens särskilda boenden.

Ansvarsområde

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges genom att det finns rutiner så att personal på vård- och omsorgsboenden tar kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när boendes hälsotillstånd så kräver. Ansvaret gäller även att journaler förs och att läkemedelshanteringen är säker.

Solna stad har avtal med entreprenörer som driver vård -och omsorgsboende i Solna gällande MAS uppdraget. Varje vård-och omsorgsboende har en MAS som är kopplad till boendet. Kontaktuppgifter till MAS finns uppgivet under information om vård -och omsorgsboende.

Avvikelser

Om en person som bor på ett vård-och omsorgsboende, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska rapportera detta till omvårdnadsnämnden.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska efter interutredning besluta om anmälan enligt Lex Maria ska göras.

Tillsyn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer regelbundet upp hälso- och sjukvården på vård och omsorgsboenden. Resultatet rapporteras till vård- och omsorgsboendet och till omvårdnadsnämnden.

Dela: