Hjälpmedel och rehabilitering

För dig som bor i ordinärt boende är det i de flesta fall Stockholms läns landsting som ansvarar för föreskrivning av hjälpmedel samt om du behöver rehabilitering efter en skada eller sjukdom.

Hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel i hemmet såsom rollator eller toalettförhöjning är det landstingets primärvård du ska vända dig till. Kontakta i första hand din vårdcentral för hjälpmedel.

Bor du på ett särskilt boende ansvarar kommunen för att förskriva vissa hjälpmedel. Kontakta verksamhetschefen på ditt boende för mer information.

Rehabilitering

Rehabilitering kan vara aktuellt om du efter sjukdom eller skada behöver träning för att återhämta dig. Det är landstinget som i första hand ansvarar för rehabilitering efter skada eller sjukdom. Läs mer på www.1177.se eller tala med din läkare om du är i behov av rehabilitering.

Dela: