Förebyggande hembesök för personer som fyllt 80 eller 90 år

I omvårdnadsförvaltningens uppdrag ingår att ha en förbyggande verksamhet vilket bland annat innebär att vi erbjuder dig som fyller 80 eller 90 år och som inte har någon hemtjänst ett hembesök av vår arbetsterapeut Navid Rahbar.

Hembesöket syftar till att ge dig information om stadens utbud av service och aktiviteter. Navid vill också prata med dig om hur du klarar dig i hemmet. Han kan även göra ett balanstest och göra en översyn av vilka riskfaktorer som finns för fallskador samt ge information om eventuella hjälpmedel.

Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt. Det kostar ingenting och Navid har tystnadsplikt.

Navid ringer upp dig det året du fyller 80 eller 90 år och bestämmer tid för ett möte. Vid besöket kommer Navid att identifiera sig med Solna stads legitimation.


Navid Rahbar.

Dela: