Vanliga frågor om digitala låsvred

Lägenhetsinnehavare

 1. Varför ska jag få ett digitalt låsvred?

  Det digitala låsvredet kompletterar processen som innebär att du lämnar ut en kopia på din fysiska nyckel till personal inom hemtjänst och trygghetslarm. Fördelen med det digitala låsvredet är att det registreras vem som öppnat din dörr, när och hur länge utföraren stannat, vilket underlättar vid uppföljning av den hjälp du får. Dessutom finns möjlighet för personal på trygghetslarmet att snabbare komma hem till dig om du larmat.

 2. Hur fungerar det digitala låsvredet?

  Utförare som ska komma hem till dig öppnar din dörr med hjälp av en specifik tjänstetelefon. Du själv använder din vanliga nyckel när du låser och låser upp din dörr.

 3. Hur lång tid tar installationen?

  Installationen tar normalt sett cirka 30 minuter att genomföra.

 4. Hur öppnar jag min dörr efter installation av digitalt låsvred?

  Du använder din egen nyckel som vanligt.

 5. Varför måste jag lämna nycklar?

  Vi behöver ha dina nycklar så länge som installationen av portlås pågår. Tyvärr kan vi inte ge besked om när i tid detta är klart.

 6. Behöver jag som kund betala för det digitala låsvredet?

  Det tillkommer ingen kostnad för installation eller drift för det digitala låset, alla kostnader tillfaller Solna stad.

 7. Kan bedragare öppna dörren?

  De enda som kan använda det digitala låsvredet är personal i hemtjänsten eller trygghetslarmet som har tillgång till en specifik tjänstetelefon med begränsad behörighet. Ingen utomstående kan alltså utnyttja det digitala låsvredet.

 8. Syns det digitala låsvredet utifrån?

  De digitala låsvredet sitter på insidan av dörren så ingen utomstående kan se att du har ett digitalt låsvred.

 9. Påverkas min hemförsäkring?

  Din hemförsäkring gäller med samma villkor som tidigare eftersom dörrens befintliga lås inte påverkas.

 10. Vad händer om jag avslutar min hemtjänst eller flyttar?

  Det digitala låsvredet på lägenhetsdörren avinstalleras och ordinarie låsvred återinstalleras.

 11. Kan jag tacka nej till ett digitalt låsvred?

  Digitalt låsvred är frivilligt för dig som enbart har serviceinsatser som t ex städ eller tvätt.

  För att Solna stad fortsatt ska kunna erbjuda hemtjänst för dig som har omvårdnad och/eller trygghetslarm krävs att du som kund får ett digitalt låsvred installerat.

 12. Hur kommer personalen in vid strömavbrott?

  Det digitala låsvredet drivs med ett batteri, och påverkas därför inte av strömavbrott. Batteriet har en lång livstid, och utföraren får i god tid en signal när batteriet börjar ta slut.

 13. Blir det någon åverkan på min dörr?

  Nej, man använder de befintliga hålen för att byta ut dörrens låsvred till ett digitalt låsvred. Inga fler hål kommer borras i dörren.

Fastighetsägare

 1. Vad kostar det nya digitala låset?

  Solna stad står för både kostnaden för låset och installationen av det digitala låset.

 2. Kommer min fastighet att skadas av installationen?

  Det digitala låset installeras utan åverkan på dörr eller dörrkarm. Låset monteras på insidan av dörren och är inte synligt utifrån.

 3. Vad finns det för fördelar med digitalt lås?

  Antalet nycklar i omlopp till din fastighet minskar och enbart godkänd behörig personal inom hemtjänst/trygghetslarm kan öppna entrédörren. Alla som bor i fastigheten använder sina nycklar som vanligt.

 4. Var installeras låsen?

  De digitala låsen kommer att installeras på insidan av entrédörren/porten, lägenhetsdörren till personen med hemtjänst samt till eventuella soprum, om sådant finns i fastigheten.

 5. Behöver jag som fastighetsägare kontakta låssmed?

  Du som fastighetsägare behöver inte anlita låssmed för installation. Solna stad ordnar med installationen och betalar även installationen av det digitala låset

 6. När installeras digitala lås i min fastighet?

  Ytterligare information om när det digitala låset installeras i din fastighet får du skriftligen innan installationen. Arbetet sker inom geografiskt begränsade områden

 7. Vad händer om lägenhetsinnehavare med lås flyttar eller avslutar hemtjänst- eller trygghetslarmsinsatser?

  Det digitala låsvredet på lägenhetsdörren avinstalleras och ordinarie låsvred återinstalleras. Lås i entrédörr och eventuellt soprum avinstalleras inte.

 8. Vem kontaktar jag vid fel på digitalt lås?

  Ring till kontaktcenter på telefonnummer 08-746 10 00.

 9. Varför ge samtycke när jag inte har någon med hemtjänst/larm i fastigheten?

  Samtycke inhämtas från alla Solnas fastighetsägare inför uppstarten av installationen av digitala lås. Digitala lås installeras endast i de fastigheter där det bor personer med hemtjänst eller trygghetslarm. Vi behöver dock samtycke från samtliga fastighetsägare då behovet av stöd kan förändras med kort varsel för lägenhetsinnehavare. Samtycke för installation av digitalt lås på berörda bostadsrättsinnehavares dörr kommer att inhämtas direkt av lägenhetsinnehavaren.

Dela: