Kvalitet och trygghet med digitala låsvred i hemtjänsten

Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad har beslutat att komplettera befintlig nyckelhantering med nya säkrare digitala låsvred. Hösten 2017 påbörjas installation av digitala låsvred i Solna hemma hos solnabor som beviljats hemtjänst och trygghetslarm. Tekniken är beprövad och används redan i ett åttiotal andra kommuner.

Du som bor i Solna stad och har hemtjänst eller trygghetslarm får låsvredet på insidan av din lägenhetsdörr utbytt mot ett digitalt låsvred. Du kommer överens med din hemtjänst om du själv vill öppna för personalen.

Vad är ett digitalt låsvred?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr. Du själv använder din vanliga nyckel när du låser och låser upp din dörr. Hemtjänsten och trygghetslarmet däremot använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren. Dessutom finns möjlighet för personal på trygghetslarmet att snabbare komma hem till dig om du larmat. När tjänstetelefonen använts kan man se vem som öppnat din dörr, när och hur länge utföraren stannat, vilket underlättar vid uppföljning av den hjälp du får.

Hög säkerhet och integritet

Endast personal med behörighet kan använda tjänstetelefonen. Tekniken gör att personal måste stå i omedelbar närhet av din dörr för att kunna öppna den. Eftersom ingen annan än din hemtjänst eller trygghetslarmet kan använda tjänstetelefonen blir den också som en "digital legitimation" för hemtjänsten och trygghetslarmet. Försäkringsskyddet (skalskyddet) förändras inte. Din hemförsäkring gäller precis som tidigare.

Monteringen av låsvredet på din dörr

Monteringen utförs av installatörer som är godkända och anställda av Solna stad. För din trygghet legitimerar sig installatören med ett ID-kort från Solna stad. Installatören byter ut ditt nuvarande låsvred mot ett digitalt låsvred. Solna stad står även för återinstallation av det ordinarie låsvredet, som kommer att förvaras i din bostad. Det blir ingen åverkan på din dörr.

Syns inte utifrån

På utsidan syns ingen förändring. Du kommer att kunna använda dina nycklar till din bostad och nyckelbrickan till porten precis som tidigare. Låsvredet som installeras i lägenhetsdörren är ett så kallat Phoniro Lock Base. Information om Phoniro Lock Base hittar du här.

För fastighetsägare

Installationen innebär att antalet nycklar i omlopp till fastigheten minskar och endast behörig personal inom hemtjänst och/eller trygghetslarm kan öppna entré- och lägenhetsdörr med hjälp av en specifik tjänstetelefon. Utifrån syns inte det digitala låset och alla boende i fastigheten använder nycklar och nyckelbricka precis som vanligt.

Den låsanordning som installeras i entrédörren är ett så kallat Phoniro Main Entrance. Detta lås installeras också i eventuella soprum. Information om Phoniro Main Entrance hittar du här.

Mer information

Om du har frågor om införandet av det digitala låsvredet kan du ringa till stadens kontaktcenter på telefonnummer 08-746 10 00. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna inför installationen.

Nedan kan du se en informationsfilm om det digitala låsvredet.

Dela: