Dagverksamhet

Dagverksamhet är en social aktivitet som ska bryta social isolering och kan även fungera som avlastning för närstående. I Solna finns tre olika former av dagverksamhet.

Dagverksamhet med funktionsbevarande inriktning

Ger stöd och stimulans för att du ska behålla viktiga funktioner och för att du lättare ska kunna klara vardagen hemma. Den funktionsbevarande dagverksamheten innehåller både fria och organiserade aktiviteter med socialt innehåll och viss träning. Vid behov ingår även resor till och från verksamheten. För att få delta i den här verksamheten måste du ansöka hos en biståndshandläggare.

Berga dagverksamhet

Örtagården på Hallen

Skoga dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Verksamheten innehåller både fria och organiserade aktiviteter som syftar till att ge deltagarna en meningsfull dag samt att stimulera minnesfunktionen. Vid behov ingår även resor till och från verksamheten. För att få delta i den här verksamheten måste du ansöka hos en biståndshandläggare.

Gläntan dagverksamhet

Lärkan på Hallen

Lyktan dagverksamhet

Vad kostar det?

Att besöka en biståndsbedömd dagverksamhet kostar 68 kr om dagen i omsorgsavgift och det tillkommer en avgift för eventuell lunch på respektive verksamhet.

Rätten att överklaga beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut när du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Läs mer om överklagan här

_______________________________________

Seniorträffar i Solna

Är socialt inriktad verksamhet för alla seniorer i Solna. Verksamheten finns i samtliga stadsdelar och är i de flesta fall öppen vardagar 9-15. Du behöver inte ansöka för att komma till dessa verksamheter.

Här kan du läsa mer om Solnas seniorträffar

Dela:

Var ligger dagverksamheterna?