Ektorpsgården

Ektorpsgården bedriver omvårdnad i form av sjukhemsvård, för somatiskt- och demenssjuka efter biståndsbeslut. Vi ska ge stöd, service och god omsorg, till boende upp till sjuksköterskenivå.

Anpassning ska ske till individuella önskemål och valfrihet ska råda över den dagliga livsföringen. Insatserna utformas så att de ger möjlighet för de äldre att leva ett så normalt liv som möjligt. Alla ska bemötas med värdighet och respekt för den personliga integriteten.

Ektorpsgården är en nyrenoverad byggnad i souterräng och varje våningsplan är uppdelat i två små avdelningar. Byggnaden ligger naturskönt i det fina bostadsområde Björnbo. Närhet till allmänna kommunikationer med buss utanför dörren. Parkeringsplatser finns i anslutning till verksamheten. På enheterna finns både enkel- och dubbelboende för par, totalt är det 7 till 10 lägenheter per avdelning. Varje enskilt boende har egen toalett med dusch. Alla har tillgång till gemensamhetsutrymmen som dagrum, kök, hall och uteplats såsom balkong eller terrass. Boendemiljön har en hemlik atmosfär.

Profil

Arbetet med att ge en god omsorg, förebygga och behandla sjukdom samt lindra lidande ska ske på lika villkor f��r alla. I detta arbete ska de boende stå i centrum. Det betyder att omsorgen och vården ska utgå från de boendes hela situation så att fysiska såväl som psykologiska, sociala och existentiella behov tillgodoses.

De boendes personliga integritet och rätt till självbestämmande ska alltid respekteras. I dialog med personal och anhöriga ska de boende få stöd att ta beslut i frågor som rör hans eller hennes situation.

Lägenheterna

Vi har 35 lägenheter varav 4 kan bli dubbelboende för par. Alla är nyrenoverade sedan 2011 och ungefär hälften har balkong några i souterräng som har liten uteplats. Storleken varierar från 29 till 43 kvm. Alla har väl tilltagna badrum som passar för alla ev. hjälpmedel.

Personal

Våra medarbetare är sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterskor och vårdbiträden och genomgår kontinuerlig kompetensutveckling med särskilda utbildningsinsatser inom vår organisation. För framtiden fortsätter vi att sträva efter att utveckla en företagsegen modell inom vår profession.

I genomsnitt finns per boende 0,05 sjuksköterska 0,65 undersköterska och 0,19 vårdbiträde. Dessutom tillkommer insatser av sjukgymnast, arbetsterapeut, lokalvårdare och övriga administrativa insatser. Personaltätheten (vårdpersonal) blir totalt 1,00 per boende.

Mer kontaktinformation kan visas på webben.

Kommunikation och närservice

Buss nr 212 från Ropsten stannar utanför verksamheten.

Dela:

Kontakt

Barbro Lindskog

Verksamhetschef

073-662 55 61

barbr­o.lin­dskog­@ektorpsgarden.se

Besöksadress

Björnbo 9
181 46 Lidingö

Mer kontaktinformation om Barbro Lindskog