Aktuellt på Skoga

Här hittar du aktuell information om vad som händer framöver på Skoga. Informationen och händelserna uppdateras löpande till höger, under Relaterade dokument.

Status renovering
För närvarande pågår arbeten för att iordningställa köket på Skoga äldreboende, så att den uppskattade restaurangen kan återuppta sin verksamhet. Både för boende och besökare. Med anledning av att kökets uppdateringsbehov var väldigt omfattande rör det sig om en totalrenovering. Även utav biytor så som omklädningsrum, frysrum, lager med mera.

Samtliga ytor har rivits ut helt och gjutning av golv samt montering av alltifrån stommar till väggar är avklarat. Arbetet med att genomföra alla installationsarbeten - från el och kablar till själva inredningen i form av bänkar, skåp m.m. - har sedan ett par veckor påbörjats och beröknas pågå under en tid framöver. Målet är att köket samt övriga ytor kommer att stå klart under vintern.


Vy Skoga kök juli 2018


Vy Skoga kök maj 2018

Vy Skoga kök maj 2018 

Dela: