Oskarsro

Oskarsro är ett vård- och omsorgsboende med profilinriktning sång, dans och musik. Målet är att skapa ett aktivare boende för äldre. Boendet drivs på entreprenad av Temabo på uppdrag av omvårdnadsnämnden.


På varje våning finns ett gemensamt vardagsrum, matsal och en stor balkong eller uteplats.

OBS: För att förse Oskarsro vård- och omsorgsboende med ett nytt och uppdaterat tak planeras omfattande takarbeten att genomföras. Dessa omfattar alltifrån en komplettomläggning av yttertaket i form av tegelpannor till utbyte av plåtbeläggningar, hängrännor och stuprör. Arbeten förväntas inte påverka verksamheten märkbart och kommer att genomföras från och med vecka 50 tom vecka 10 2019. Du kan läsa mer om det här (PDF-dokument, 126 kB).

Vård- och omsorgsboende med närhet till allt

Oskarsro är ett litet och trevligt äldreboende med profilinriktningen sång, dans och musik. Boendet har 34 trevliga lägenheter uppdelade på fem plan. Tio lägenheter är avsedda för personer med demenssjukdom och tjugofyra lägenheter är avsedda för personer med somatiska sjukdomar. Boendet ligger centralt nära Solna centrum och Huvudsta centrum.

Profil

Oskarsro har som mål att du ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag på dina villkor. Vi prioriterar det sociala och människors behov av samhörighet, samt använder musikens, sångens och dansens positiva effekter på hälsan. Vår värdegrund innebär att vi har ett hälsoperspektiv och ser till dina resurser, förmågor och möjligheter. På Oskarsro har vi specialutbildad personal, temacoacher, som har som uppdrag att integrera aktiviteter och rehabilitering som en naturlig del i din vård- och omsorg, tillsammans med övriga medarbetare.


Vi använder musikens, sångens och dansens positiva effekter på hälsan.

Oskarsro erbjuder ett rikt och varierande utbud av aktiviteter och stimulans inom sång, dans och musik men även andra aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Aktiviteter sker både individuellt och i grupp. Självklart är det du som avgör när och om du vill delta.

Oskarsro drivs av Temabo AB som utgår ifrån salutogen äldreomsorg med målet att människor ska få leva hela livet. Vi erbjuder ett tryggt, värdigt och meningsfullt temaboende för äldre.

Lägenheterna


Högt i tak och stora fönster ut mot en grön kuliss.

Lägenheterna består av ett stort rum, badrum samt ett trinett-kök. På varje våning finns ett gemensamt vardagsrum, matsal och en stor balkong eller uteplats. Boendet tillhandahåller en säng men i övrigt får du själv möblera lägenheten. I övrigt finns telefonjack och TV-antennuttag, brand- och personallarm.

Personal

Finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vi arbetar i team: omvårdnadspersonal, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och temacoach. Vår läkare kommer en gång i veckan och går igenom alla som bor hos oss tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Övrig tid har vi tillgång till jourläkare.

Kommunikation

Oskarsro ligger nära Solna centrum

Dela:

Kontakt

Camilla Falkbrink

Verksamhetschef

076-346 02 78

camil­la.fa­lkbri­nk@temabo.se

Besöksadress

Storgatan 36
171 63 Solna

Skicka meddelande till Camilla Falkbrink

För sjukvården: sjuksköterska

(dygnet runt)

08 735 87 80

Skicka meddelande till För sjukvården: sjuksköterska

Erika Åkersten

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

070-424 14 93

erika­.aker­sten@temabo.se

Skicka meddelande till Erika Åkersten