Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

I Solna har alla vård- och omsorgsboenden olika intresseprofiler för att du ska kunna fortsätta att odla dina intressen. Det kan vara mat, dryck, djur, trädgård, dans, musik, sång, teater, litteratur eller IT. Du har även möjlighet att flytta till ett boende utanför Solna. Vilka boenden som Solna har avtal med framgår under rubriken "Vård- och omsorgsboenden utanför Solna".

I vård- och omsorgsboende finns lägenheter bestående av ett rum, trinettkök och badrum med dusch. Lägenheter på samma våningsplan har gemensam matsal och vardagsrum. Du möblerar lägenheten själv förutom säng och sängbord som ingår. Det finns personal dygnet runt.

För att få flytta till ett vård och omsorgsboende måste du ha ett omfattande behov av stöd dygnet runt. Dina behov prövas av en biståndshandläggare på avdelningen för myndighetsutövning.

Rätten att överklaga beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut när du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Läs mer om hur en överklagan går till här

Får jag välja vart jag vill flytta?

I Solna har du rätt att välja vilket boende du vill flytta till. Om det inte finns en ledig bostad på det boendet du valt kommer du atterbjudas ett annat boende. Du kommer då att kunna stå i kö för att byta boende. Solna har boenden med olika profiler för att du ska kunna fortsätta att odla dina intressen.

Vård- och omsorgsboenden utanför Solna

Från den 1 maj 2013 har valfriheten utökats för dig som beviljas vård- och omsorgsboende. Då finns det även möjlighet att välja att flytta till ett boende utanför Solna. Vilka platser som finns utanför Solna framgår på sidan Vård- och omsorgsboenden utanför Solna.

Bo tillsammans - parboende

Parboende är en möjlighet att fortsätta bo tillsammans i ett vård- och omsorgsboende, oavsett om din make/maka/partner/sambo har behov av ett sådant boende eller inte. Däremot måste du som sökande uppfylla Solna stads kriterier för att bli beviljad en plats på ett vård- och omsorgsboende. Övriga kriterier för parboende är att båda önskar detta, tidigare har bott varaktigt tillsammans under gemensamt hushåll, adress och med en gemensam folkbokföringsadress.
Din make/maka/partner/sambo blir medboende till dig.

Parboende finns att tillgå på Seniorstaden Hallen och på Tryggheten.

För mer information kontakta din biståndshandläggare eller boendesamordnaren.

Vård och omsorgsboenden i Solna

Här hittar du alla profilerade vård- och omsorgsboenden i Solna.

Vård och omsorgsboenden utanför Solna

Här hittar du alla boenden som är valbara utanför Solna.

Dela: