Läs mer om rätten att överklaga ett beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut när du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Ett överklagande sker i flera steg:

  • Första överklagan görs till kommunen, landstinget eller Försäkringskassan som får möjlighet att ompröva sitt beslut.
  • I nästa steg kan man överklaga beslut om insatser till förvaltningsrätten, som är en domstol. Om förvaltningsrätten kommer fram till att man har rätt till stöd kan den skicka tillbaka ärendet till kommunen, landstinget eller försäkringskassan. Förvaltningsrätten avgör i allmänhet bara om man har rätt till ett visst stöd eller inte, men inte i detalj hur stödet ska utformas. I en del fall kan man också överklaga till förvaltningsrätten om man inte anser att insatserna är tillräckliga.
  • Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.
  • Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som är den sista instans man kan överklaga till.
  • I kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs ett så kallat prövningstillstånd för att ett ärende ska tas upp. Det betyder att domstolarna enbart tar upp ärenden som är principiellt intressanta och där lagen behöver förtydligas.

Använd bakåtknappen på webbläsaren för att komma tillbaka till föregående besökt sida.

Dela: