Boende för äldre

I Solna finns möjligheterna till att tryggt och säkert bo kvar i sin bostad så länge man själv önskar. Ibland kan bostaden behöva anpassas för att detta ska fungera. I andra fall är det inte längre tillräckligt och det kan då bli aktuellt med ett annat boende.

Allmänt om boendefrågor

Behov av att byta bostad kan uppstå av olika skäl och under olika perioder i livet. För äldre personer kan det exempelvis handla om svårigheter med bostadens tillgänglighet eller bostadens storlek. I sådana fall förutsätts man själv se över sin bostadssituation och byta till en mer lämplig bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet.

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa bostaden så att den blir ändamålsenlig för dig kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om bostadsanpassning här.

Vård- och omsorgsboende

Har du svårt klara vardagen och är i behov av omvårdnad dygnet runt, finns det möjlighet att få flytta till ett vård och omsorgsboende.
I Solna finns det olika typer av boenden:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom
  • Korttidsboende och växelvårdsplatser

För mer information om vård- och omsorgsboende, vänd dig till din biståndshandläggare.

Renovering av fastighet och stambyte

En fastighet kan behöva genomgå en stamrenovering vilket kan medföra att boendesituationen blir besvärlig och störande under en period. Kommunen är inte ansvarig för att ordna en evakueringslägenhet, utan man får själv ordna detta i samråd med sin hyresvärd, anhöriga eller på annat sätt. Detta gäller oavsett om du bor i villa, bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet.

Dela: