Familj & omsorg

Höstens aktivitetsprogram för seniorer är här

Nu kan du ta del av vad hösten 2018 har att erbjuda hos Solnas alla seniorträffar! Det gedigna utbudet av kurser och aktiviteter listas i den digitala broschyren som även finns att hämta som fysiskt exemplar hos seniorträffarna eller i stadshuset.

  • Rekrytering till internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga

    Anhörigstödet rekryterar nu deltagare till en internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga. Projektet har två delar, en del som vänder sig speciellt till föräldrar (vårdnadshavare) där en annan av barnets/barnens vårdnadshavare (förälder/styvförälder) har alkoholproblem, och dels en del som vänder sig till övriga anhöriga utan egna alkoholproblem som är oroliga för en närstående med alkoholproblem.

  • Goda resultat när Hälsoprojektet 65+ utvärderas

    Under våren deltog och avslutade 168 personer Hälsoprojektet 65+ i Solna. Hälsoprojektet 65+ är ett hälsofrämjande kom-i-gång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. 2018 års upplaga har nu utvärderats och resultaten är tydliga – träning förbättrar livskvalitén!

  • Tilldelningsbeslut för vård- och omsorgsboenden i Solna

    Den 5 juni 2018 fattade omvårdnadsnämnden ett tilldelningsbeslut gällande driften av vård- och omsorgsboenden i Solna.