Om e-tjänsterna

Med e-tjänst menar vi alla slags självbetjäningstjänster som kan förmedlas och användas elektroniskt via Solna stads webbplats.

Boendeparkering är ett exempel på en e-tjänst som du hittar på Solna stads webbplats. Staden behöver inte lägga tid på att öppna post/e-post och registrera manuellt. Ansökan kontrolleras också automatiskt mot folkbokföringen, vägtrafikregistret samt det interna verksamhetssystemet. Kunden får direkt svar om ansökan är godkänd eller inte. All hantering är helt automatisk förutom utskrift och utskick av tillstånd till kund.

Det är stadens mål att utveckla de e-tjänster som ger mesta möjliga nytta för dig som bor i Solna samtidigt som vi förbättrar både arbetssätt och verksamhetssystem.

Vad vill du kunna göra på Solna.se?

Vill du veta mer om våra e-tjänster eller har frågor eller synpunkter, kontakta oss! Vi vill gärna få dina synpunkter och förslag på fler e-tjänster.

Dela: