Inloggning och e-legitimation

För att du ska kunna logga in måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort.

Innehavaren använder den för att legitimera sig och att skriva under. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på papper.

Legitimationen kan vara i form av en datafil på en hårddisk, lagras på ett elektroniskt kort eller en app i smartphone/läsplatta. Den ges ut av en så kallad betrodd tredjepart, en utfärdare. Det kan till exempel vara en bank.

Med e-legitimationen legitimerar du dig, du får tillgång till dina ärenden, dina uppgifter du har lämnat om dig och du kan skriva under en elektronisk handling.

Varför e-legitimation?

I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ett ID-kort när du ska legitimera dig. På internet använder du i stället din e-legitimation. Det är bankerna och Telia som delar ut e-legitimationen och sedan används den för att kunna säkerställa att dokument som är sekretessmarkerade eller känsliga inte ska kunna hamna i orätta händer. E-legitimationen kan också användas för att säkerställa att du är folkbokförd i kommunen, eller för att hämta adressuppgifter med mera ur stadens system.

En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha var sin e-legitimation. Det går bra att spara flera e-legitimationer i samma dator eller på samma USB-minne. Dock kan man bara ha en e-legitimation per smartphone / läsplatta.

Vem kan få e-legitimation?

  • E-legitimation kan endast innehas av personer med svenskt personnummer.
  • För att få e-legitimation måste du vara minst 16 år. Olika banker har dock olika regler för ålderskrav. Hör efter med din bank.
  • Du måste vara folkbokförd i Sverige.

Har du glömt ditt lösenord för din e-legitimation måste du ändra det hos den som utfärdat detta, t.ex. din bank.

Ladda ned din e-legitimation

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer. Om du redan är Internetbankkund kan du ladda ner e-legitimationen till den dator du ska använda eller din smartphone/läsplatta.

E-legitimation för dig som inte är Internetbankkund

Telia erbjuder e-legitimation till kunder som inte är Internetbankkunder. Läs mer på:

Giltighetstid

Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad. Om du får problem med att logga in bör du därför först kontrollera om giltighetstiden har gått ut och i så fall kontakta din utfärdare för att förnya legitimationen.

Hur säker är e-legitimationen?

Vi har bedömt att e-legitimationen är en tillräckligt säker lösning för våra e-tjänster. Samma bedömning har även andra myndigheter, kommuner m.fl. gjort, som erbjuder e-tjänster där det krävs en e-legitimation. T.ex. Skatteverket.

Olika sätt att skydda information på din dator

Du måste själv se till att ingen obehörig kan komma åt din e-legitimation eller din säkerhetskod. Välj dessutom en säkerhetskod som är svår för andra att gissa sig till. Din dator kan du på olika sätt skydda mot intrång och angrepp.

Du kan öka säkerheten genom att:

  • Förvara säkerhetskoder så att ingen obehörig kommer åt dem
  • Uppdatera ditt operativsystem och din webbläsare regelbundet
  • Installera en brandvägg
  • Installera och uppdatera virusskyddet regelbundet

Installera en anti-spyware programvara te.x. Microsoft Antispyware eller Ad-Aware.

Läs mer om säkerhet på Internet på Post- och telestyrelsens, PTS, webbplats: www.pts.se

Spärra e-legitimation

Om du förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Det gör du hos utfärdaren.

Support

Om du har problem med nedladdningen eller installationen av din e-legitimation ska du kontakta kundtjänst hos den utfärdare (t.ex. bank) där du fått din e-legitimation.

  • Telias kundtjänst, telefon 020-32 32 62

För support hos övriga banker som utfärdar e-legitimation finns hjälp på respektive banks webbplats.

Testa om din e-legitimation fungerar

Om du får problem med din e-legitimation när du använder stadens självbetjäning bör du som första åtgärd testa att e-legitimationen är giltig och fungerar. Det kan du göra hos den som utfärdat din e-legitimation, till exempel din bank.

Dela: