Om coronapandemin och vaccination

Här hittar du stadens samlade information om coronapandemin.

De fyra grundläggande råden – även för dig som är vaccinerad

 • Stanna hemma om du har symtom och ta prov om symtomen varar mer än 24 timmar.
 • Undvik trängsel och håll två meters avstånd så ofta du kan.
 • När/om du umgås med andra: gör det i mindre grupp och helst utomhus.
 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Läs mer om de nationella råden på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

För mer information om vaccination i Stockholms län, om när du kan vaccinera dig och om hur du bokar tid för vaccination, se 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På den nationella telefonlinjen 08-123 680 00 svarar hälsokommunikatörer på frågor om Covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Förändringar i Solna stads verksamheter

 • Fritidsgårdsverksamhet för både högstadie- och gymnasieungdomar är öppna, men med ett maxantal samtida besökare.
 • Stadens idrottsanläggningar är öppna. Omklädningsrummen är fortsatt stängda.
 • Biblioteken är öppna med ett maxantal samtida besökare.
 • Caféer och restauranger på stadens vård och omsorgsboenden håller stängt.
 • Seniorträffar erbjuds utomhus eller digitalt.
 • Öppna förskolan håller öppet för uteverksamhet.

Varning för bedrägerier!

Läs mer på Polisen: Se upp för bedrägerier kopplat till vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig pandemilag för covid-19

En ny tillfällig pandemilag ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Lagen ska gälla till och med utgången av september 2021. Länsstyrelsen Stockholm har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs i länet. Solna stad bistår, tillsammans med övriga aktörer i länet, Länsstyrelsen Stockholm genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Platser för privata sammankomster
 • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall

Läs mer om den tillfälliga pandemilagen och om vad som gäller för tillsyn i Stockholms län på Länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Serveringstider återgår till det normala från 1 juli

Från och med 1 juli 2021 gäller att serveringstider för alla serveringsställen (med eller utan serveringstillstånd) återgår till det normala, dvs. att förbudet mot servering efter kl. 22.30 tas bort.

Max 8 personer vid samma bord på restauranger

Från och med 1 juli 2021 gäller att högst åtta (8) personer får sitta vid samma bord på restauranger inomhus. Om sällskapet är större måste de delas upp på flera bord med minst en meter emellan sällskapen. På uteserveringar finns ingen begränsning av antal gäster per sällskap. Fortfarande gäller sittande förtäring och en meters avstånd mellan sällskap, både ute och inne.

Aktuellt inom våra verksamheter

Nedan kan du ta del av aktuell information inom respektive verksamhet.

Förskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 17 augusti 2021

 • I förskolan gäller ordinarie öppettider, det vill säga 06.30‑18.00. Ordinarie vistelsetid gäller för barn till föräldralediga.
 • Öppna förskolans verksamheter håller öppet för utomhusverksamhet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala förskolor via Infomentor sedan den 16 mars 2020. De tre senaste återfinns även här.

Information skickad tisdag 17 augusti 2021 Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 82 kB)
Brevet informerar om gällande rutiner och restriktioner för höstterminen 2021 för att undvika smittspridning.

Grundskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 17 augusti 2021

Undervisningen bedrivs på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala grundskolor via Infomentor sedan den 20 mars 2020.De tre senaste återfinns även här.

Information skickad 17 augusti 2021 Pdf, 82 kB. (Pdf, 82 kB)
Brevet informerar om gällande rutiner och restriktioner för höstterminen 2021 för att undvika smittspridning.

Solna gymnasium Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 17 augusti 2021

Undervisningen bedrivs på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av aktuell och mer detaljerad information på Solna gymnasium Öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorg Visa Dölj

Senast uppdaterad: Torsdag 15 juli

Följande gäller för medarbetare inom vård- och omsorg

Medarbetare inom vård- och omsorg som har förkylningssymtom, även lindra symtom stannar hemma från arbetet och följer rutiner gällande provtagning.

Besök på vård- och omsorgsboenden

Vid besök på vård- och omsorgsboenden är det viktigt att du följer verksamhetens besöksrutiner. Du som besökare har ett personligt ansvar att hindra spridningen av covid-19

Kontakta verksamhetsansvarig på det aktuella boendet om du har frågor.

Inställda aktiviteter

Restauranger och caféer på stadens vård- och omsorgsboenden håller stängt tills vidare.

Utomhus- och digitala aktiviteter erbjuds

Staden erbjuder utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter för seniorer. Alla aktiviteter är anpassade för att minska risken för smittspridning.

Omhändertagande av personer med covid-19

Verksamheterna har vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av boende på vård- och omsorgsboenden som har symtom eller har fått en bekräftad diagnos av coronaviruset covid-19, för att minska risken för smittspridning. Vård och behandling sker i samverkan med ansvarig läkare.

Kultur, fritid och idrott Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 1 juni

Bibliotek

Biblioteken i Solna centrum och Bergshamra är öppna för besökare, med ett maxantal på 25 besökare för biblioteket i Solna centrum och 10 besökare för Bergshamra bibliotek. Läs mer på solna.se/bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Idrott, träning och anläggningar

Omklädningsrummen i stadens anläggningar är för närvarande stängda men öppnas upp igen från och med den 2 augusti. Anläggningarna är öppna för alla.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamhet för både högstadie- och gymnasieungdomar är öppna, med ett maxantal samtida besökare.

Solna kulturskola

Solna kulturskola har all verksamhet igång.

Vuxenutbildning (Komvux) Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdagen den 1 juni

Vuxenutbildningens undervisning genomförs till stor del på distans för närvarande. Har du frågor om hur dina studier påverkas är du välkommen att kontakta Solna Vuxenutbildning.

För mer information om vad som gäller för respektive kurs och utbildning kontaktar du skolan där du studerar.

Företag Visa Dölj

Senast uppdaterad: Torsdag den 1 juli

Solnas företag påverkas mycket av den pågående pandemin. Almi har inrättat en jour för små och medelstora företag i Stockholms län.
Till företagsjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få en dagsaktuell överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag.

Samlad information till företag på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solna stad arbetar för att underlätta för Solnas företag. Stadens åtgärder riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt.

Följande åtgärder genomför Solna stad

 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden och anpassar omfattningen av eventuell tillsyn.
 • Vi förlänger, om möjligt, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi senarelägger årliga tillsynsavgifter inom alkohol och tobak.
 • Vi skapar förutsättningar för restauranger att öppna/förlänga öppettider för sina uteserveringar.
 • Vi för som fastighetsägare en löpande dialog med våra hyresgäster om deras förutsättningar.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Vi ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser

Matchajobben.nu - ny konstnadsfri webbtjänst

Region Stockholm lanserar en kostnadsfri webbtjänst, matchajobben.nu. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov. Läs mer på webbplatsen matchajobben.nu Länk till annan webbplats.

Nya regler för restauranger och krogar

Från och med den 1 juli 2020 gäller Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är till för att förhindra smittspridning av covid-19 på restauranger, caféer och barer.

Folkhälsomyndigheten: Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Frivilligorganisationer, föreningar och volontärer Visa Dölj

Praktisk hjälp och stöd

Solna stad har vänt sig till föreningar och organisationer i kommunen för att kartlägga vilka möjligheter till praktisk hjälp i vardagen, råd och stöd som civilsamhället kan bidra med, samt aktuell information för dig som vill hjälpa till som volontär. Här samlar vi aktuella länkar och uppdaterar informationen löpande.

Pingstkyrkan Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 070-433 88 81 eller 073-660 94 27
Mejl: info@pingstkyrkansolna.nu

Frivilliga Resursgruppen Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mejl: tina.norden@gmail.com
Telefon: 070-4671008

Föreningar och volontärer som vill hjälpa till

För dig som vill hjälpa till som volontär – här samlar vi länkar och kontaktuppgifter till föreningar och frivilligorganisationer som efterfrågar stöd av frivilliga kontinuerligt:

Äldrelinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Volontärbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga Resursgruppen Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda Korset - för privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda Korset - för företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresgästföreningens Goda grannar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och stödlinjer Visa Dölj

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Ring 113 13

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården

Ring 1177

1177 Vårdguiden – andra språk

Information på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska. Öppet måndag till fredag, mellan 9-12 och 13-15.

Ring 08-123 680 00

BRIS

Barnens rätt i samhället

Ring 116 111

Äldrelinjen

För dig som är 65 eller äldre och behöver prata med någon.

Ring 020-22 22 23

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Ring 0200-239 500

Stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Frågor och svar från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Telefonlinjen öppen nätter mellan 21.00 och 06.00

Ring 08-702 16 80

Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt, årets alla dagar, för dig som utsatts för hot och våld. Samtal till kvinnofridslinjen syns inte på telefonräkningen och är kostnadsfria.

Ring 020-50 50 50

SOS-telefonen

SOS-telefonen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en stödlinje som drivs av Svenska Kyrkan.

Ring 031-800 650

Socialjouren

Socialjouren kan ge råd och stöd vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som handlar om barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Ring 010-444 05 00

SOS Alarm

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Ring 112

Övriga journummer

För andra frågor och ärenden, se även: Journummer Öppnas i nytt fönster.

Här kan du hitta aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer.

Länkar Visa Dölj

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer:
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården:
1177 Vårdguiden – om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet:
Region Stockholms information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Regional krisledning

Solna stad samverkar med andra aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar när det gäller kriser och störningar i samhället. Läs mer om den regionala krisledningens arbete:
Länsstyrelsens arbete med regional krisledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket

Information till konsumenter och företag:
Livsmedelsverket – Coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

You can find information in English, Chinese and Persian, and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Sweden External link, opens in new window.

Folkhälsomyndighetens information på nationella minoritetsspråk External link, opens in new window.

Medical advice at 1177 Vårdguiden:
1177 Vårdguiden External link, opens in new window.

Information about corona in 17 languages External link, opens in new window.

Information phone line in arabic, somali, persian, tigrinja/amarinja and russian. Call 08-123 680 00. Open mondays to fridays, between 9-12 and 13-15.

Länka till denna sida

För att länka till denna sida och säkerställa att informationen är aktuell - länka alltid till: solna.se/coronavirus Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad