Information om covid-19

Här hittar du övergripande information, länkar och rekommendationer med anledning av coronaviruset och covid‑19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla personer med, även lindriga, symtom uppmanas att undvika sociala kontakter och stanna hemma.

Tillsammans minskar vi risken för smittspridning

 • Res bara om du måste och undvik om möjligt resor med kollektivtrafik, särskilt i rusningstrafik. Håll avstånd till andra om din resa inte går att undvika.
 • Besök inte platser med mycket folk och trängsel
 • Större sociala sammanhang - som dop, fester, bröllop och begravningar - bör undvikas
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd till andra och ha en god handhygien
 • För personer i riskgrupper – extra viktigt att följa råden

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undvik trängsel

Undvik besök på till exempel restauranger, caféer, barer och köpcentrum om det finns risk för trängsel eller köbildning. Det är mycket viktigt att hålla avstånd till varandra, särskilt inomhus. Om du har möjlighet, välj tider då det är färre besökare på plats.

Läs mer om Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer 

Alla med symtom ska stanna hemma

Samtliga barn, elever och medarbetare med, även lindriga, symtom på luftvägsinfektion uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Solna, med anledning av regeringens beslut. Vård- och omsorgsboenden kommer att ha lokala rutiner för besök, och det är fortfarande mycket viktigt att besökare följer gällande rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Samverkan med andra myndigheter

Solna stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Staden samverkar med övriga kommuner och andra myndigheter i Stockholms län och har tillsammans med Region Stockholm fattat beslut om att agera gemensamt och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aktuellt inom våra verksamheter

Nedan kan du ta del av aktuell information inom respektive verksamhet.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 oktober

 • I förskolan gäller ordinarie öppettider, det vill säga 06.30-18.00. Ordinarie vistelsetid gäller för barn till föräldralediga.
 • På förskolan fortsätter vi att i möjligaste mån anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens olika rekommendationer. Det innebär bland annat att vi undviker aktiviteter som samlar mycket folk eller innebär många nya kontakter. Den typen av aktiviteter ersätts med till exempel digitala lösningar och/eller information i skriftlig form. Vi undviker också aktiviteter där vi behöver använda oss av kollektivtrafiken till förmån för aktiviteter i närområdet.
 • Om ett barn insjuknar under dagen på förskolan kontaktas vårdnadshavare för hämtning av barnet.
 • Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten justeras kontinuerligt, till exempel kring hur man ska agera om man känner sig sjuk eller uppvisar symtom, när man ska provtas, hur man ska agera utifrån vad provsvaret visar, och när man kan återgå till förskola/skola om man varit sjuk eller haft lindriga symtom.

Vi ber dig följa detta på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala förskolor via Infomentor sedan den 16 mars. De tre senaste återfinns även här.

Information skickad tisdag 6 oktober 2020PDF (pdf, 70 kB)
Brevet innehåller sammanfattade information som berör Solnas kommunala förskolor utifrån det rådande pandemiläget.

Information skickad onsdag 2 september 2020PDF (pdf, 65 kB)
Brevet innehåller information om Folkhälsomyndighetens justerade rekommendationer om återgång till förskola och skola samt provtagning av skolbarn.

Information skickad måndag 17 augusti 2020PDF (pdf, 92 kB)
Brevet innehåller information om riktlinjer inom förskolan inför hösten, med anledning av coronapandemin.

Enkät till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

En enkät har gått ut till vårdnadshavare i Solna stad med barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola årskurs F till 6 – med syfte att kartlägga stadens behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av dessa verksamheter.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av barn- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 oktober

 • Skolplikt råder och undervisningen sker på plats i skolan för samtliga årskurser. Om elev inte är på plats i skolan följs ordinarie frånvarorutiner.
 • På skolan fortsätter vi att i möjligaste mån anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens olika rekommendationer. Det innebär bland annat att vi undviker aktiviteter som samlar mycket folk eller innebär många nya kontakter. Den typen av aktiviteter ersätts med till exempel digitala lösningar och/eller information i skriftlig form. Vi undviker också aktiviteter där vi behöver använda oss av kollektivtrafiken till förmån för aktiviteter i närområdet.
 • Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.
 • Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten justeras kontinuerligt, till exempel kring hur man ska agera om man känner sig sjuk eller uppvisar symtom, när man ska provtas, hur man ska agera utifrån vad provsvaret visar, och när man kan återgå till förskola/skola om man varit sjuk eller haft lindriga symtom.

Vi ber dig följa detta på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala grundskolor via Infomentor sedan den 20 mars. De tre senaste återfinns även här.

Information skickad tisdag 6 oktober 2020PDF (pdf, 76 kB)
Brevet innehåller sammanfattade information som berör Solnas kommunala grundskolor/grundsärskolor utifrån det rådande pandemiläget.

Information skickad onsdag 2 september 2020PDF (pdf, 89 kB)
Brevet innehåller information om riktlinjer inom grundskola/grundsärskola inför skolstarten med anledning av coronapandemin.

Information skickad fredag 14 augusti 2020PDF (pdf, 65 kB)
Brevet innehåller information om Folkhälsomyndighetens justerade rekommendationer om återgång till förskola och skola samt provtagning av skolbarn.

Enkät till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

En enkät har gått ut till vårdnadshavare i Solna stad med barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola årskurs F till 6 – med syfte att kartlägga stadens behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av dessa verksamheter.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av barn- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

Senast uppdaterad: Tisdag 20 oktober

Från och med den 2 november sker all undervisning på plats i skolans lokaler alla dagar i veckan för samtliga årskurser – inklusive årskurs 2 och 3. Det innebär att fjärrundervisning för årskurs 2 och 3, som bedrivits en dag per vecka sedan läsårsstart, upphör i samband med höstlovet.

På skolan fortsätter vi att i möjligaste mån anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens olika rekommendationer. Det innebär bland annat att vi undviker aktiviteter som samlar mycket folk eller innebär många nya kontakter. Den typen av aktiviteter ersätts med till exempel digitala lösningar och/eller information i skriftlig form. Vi undviker också aktiviteter där vi behöver använda oss av kollektivtrafiken till förmån för aktiviteter i närområdet.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten justeras kontinuerligt, till exempel kring hur man ska agera om man känner sig sjuk eller uppvisar symtom, när man ska provtas, hur man ska agera utifrån vad provsvaret visar, och när man kan återgå till förskola/skola om man varit sjuk eller haft lindriga symtom.

Vi ber dig följa detta på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndighetens generella rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasiskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elever och vårdnadshavare kan även ta del av aktuell och mer detaljerad information på Solna gymnasiumöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: Onsdag den 30 september

Följande gäller för medarbetare inom äldreomsorgen

Medarbetare inom äldreomsorgen som har symtom på covid-19, även lindriga symtom, uppmanas att inte komma till arbetet – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Regeringen beslut i mars om besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset upphävs från och med den 1 oktober, vilket även gäller vård- och omsorgsboenden i Solna. Det är fortfarande mycket viktigt att besökare fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Detta innebär att stanna hemma vis symtom, hålla avstånd till den närstående, andra boende och personal samt tvätta händerna noga och använda handsprit. Lokala rutiner gäller på vård- och omsorgsboenden i Solna.

Kontakta verksamhetsansvarig på det aktuella boendet om du har frågor kring om och när besök kan ske.

Inställda aktiviteter

Seniorträffar samt restauranger och caféer på stadens vård- och omsorgsboenden håller stängt tills vidare. Även dagverksamheterna håller stängt tills vidare.

Omhändertagande av personer med covid-19

Verksamheterna har vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av boende på vård- och omsorgsboenden som har symtom eller har fått en bekräftad diagnos av det nya coronaviruset covid-19, för att minska risken för smittspridning. Vård och behandling sker i samverkan med ansvarig läkare.

Praktisk hjälp och stöd för äldre och andra som behöver stanna hemma

Föreningslivet i Solna är en stark kraft som kompletterar stadens insatser. Detta gäller inte minst för seniorer och andra riskgrupper som uppmanas att stanna hemma med anledning av det nya coronaviruset. Solna stad har vänt sig till föreningar och organisationer i kommunen för att kartlägga vilka möjligheter till praktisk hjälp i vardagen, råd och stöd som civilsamhället kan bidra med, samt aktuell information för dig som vill hjälpa till som volontär – när det finns uppdrag hos till exempel Svenska kyrkan och andra aktörer. Här samlar vi aktuella länkar och uppdaterar informationen löpande.

Svenska kyrkan i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 08-54 66 46 00
Mejl: solna.forsamling@svenskakyrkan.se

Pingstkyrkan Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 070-433 88 81 eller 073-660 94 27
Mejl: info@pingstkyrkansolna.nu

Frivilliga Resursgruppen Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mejl: tina.norden@gmail.com
Telefon: 070-4671008
Mejl: ammimelin7102@gmail.com
Telefon: 070-1499212

Föreningar och volontärer som vill hjälpa till

Föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder insatser för äldre och andra riskgrupper som behöver stanna hemma med anledning av coronaviruset är välkomna att kontakta Solna stad via Kontaktcenter.

För dig som vill hjälpa till som volontär – här samlar vi länkar och kontaktuppgifter till föreningar och frivilligorganisationer som efterfrågar stöd av frivilliga kontinuerligt:

Äldrelinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Volontärbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frivilliga Resursgruppen Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korset - för privatpersonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korset - för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyresgästföreningens Goda grannarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är äldre eller av andra anledningar behöver stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter, kan det vara en god idé att handla till exempel mat och mediciner på nätet.

Exempel på matleverantörer

Icalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cooplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mathemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CityGrosslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på leverantörer av apoteksvaror

Apoteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotek Hjärtatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotek Kronanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Ring 113 13

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården

Ring 1177

1177 Vårdguiden – andra språk

Information på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska. Öppet måndag till fredag, mellan 9-12 och 13-15.

Ring 08-123 680 00

BRIS

Barnens rätt i samhället

Ring 116 111

Äldrelinjen

För dig som är 65 eller äldre och behöver prata med någon.

Ring 020-22 22 23

Anhöriglinjen

Anhöriglinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Ring 0200-239 500

Stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Frågor och svar från Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Telefonlinjen öppen nätter mellan 21.00 och 06.00

Ring 08-702 16 80

Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt, årets alla dagar, för dig som utsatts för hot och våld. Samtal till kvinnofridslinjen syns inte på telefonräkningen och är kostnadsfria.

Ring 020-50 50 50

SOS-telefonen

SOS-telefonenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en stödlinje som drivs av Svenska Kyrkan.

Ring 031-800 650

Socialjouren

Socialjouren kan ge råd och stöd vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som handlar om barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Ring 010-444 05 00

SOS Alarm

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Ring 112

Övriga journummer

För andra frågor och ärenden, se även: Journummeröppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: Onsdag den 30 september

Evenemang och aktiviteter

Ett antal öppna evenemang och aktiviteter är inställda för att minska risken för smittspridning. Det gäller till exempel aktiviteter på biblioteken i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster För information om Solna kulturskolas verksamhet, se nedan.

Hämtning och lämning utomhus

Hämtning och lämning av barn i samband med föreningsaktiviteter i stadens lokaler ska ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

Biblioteket i Solna centrum öppnar den 1 oktober

Den 1 oktober öppnar biblioteket i Solna centrum igen, efter att ha hållit stängt för besökare sedan den 29 mars. Öppnandet av biblioteket sker ansvarsfullt i ett första steg, med anpassade flöden och möbleringar som underlättar för besökare att hålla ett lämpligt avstånd till varandra.

Läs mer om nya öppettider och besöksregler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrott, träning och anläggningar

Solna stads anläggningar kommer att ha fortsatt öppet, men föreningar som har verksamhet i stadens anläggningar har uppmanats att anpassa sina aktiviteter i enlighet med regeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten har i dialog med Riksidrottsförbundet tagit fram rekommendationer kring idrotts- och träningsaktiviteter. De har också tagit fram ett verktyg för riskbedömning av arrangemang som kan användas som stöd till arrangörer av exempelvis cuper, tävlingar och matcher.

Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer kring idrotts- och träningsaktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till arrangörer av cuper, tävlingar och matcherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se också de tillfälliga reglerna i ishallarna med anledning av coronapandemin

Verksamhet som ställs in eller stängs

 • Bibliotekens öppna program, till exempel språkcaféer, sagostunder och författarbesök ställs in.
 • Alla bokade gruppvisningar för vuxna på Olle Olsson Hagalund-muséet är inställda.

Verksamhet som pågår som vanligt

 • Biblioteken i Bergshamra och Ulriksdalsskolan har öppet för utlåning av böcker och tidningsrum med mera. För aktuella öppettider, se Biblioteken i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stadens fritidsgårdar har öppet som vanligt men med ett maxantal på 30 ungdomar samtidigt på anläggningarna.
 • Unga i Huset Solna har öppet som vanligt.
 • Stadens idrottsanläggningar har öppet som vanligt, med vissa begränsningar av publik med mera.
 • Föreningar som har verksamhet i stadens anläggningar har informerats om stadens riktlinjer och uppmanats att följa dem.
 • För mer information om Solna kulturskolas verksamheter, se nedan.

Ändrade lånevillkor på biblioteken i Solna

Tillfälliga förändringar av lånevillkoren med anledning av det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: Torsdag den 13 augusti

Stanna hemma vid symtom

Alla barn med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att inte komma till kulturskolans lektioner – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Alla kurser startar

All undervisning startar som planerat med början mån 31 aug. Även dans och musikal är nu igång igen. Se din kurs i Studyalong för exakt info om aktuellt startdatum. (Vuxenkören har uppehåll tills vidare).

Kulturskolans program för förskola och skola

Program inom Kulturintroduktionen för förskola och skola senareläggs till slutet av september.

Särskilda riktlinjer

Eftersom det är av största vikt att alla håller avstånd till varandra har anpassningar gjorts för att förstärka detta. Vissa grupper har minskat antal deltagare. Lokalbyten och uppdelning av grupper görs för att få bättre utrymme. Omklädningsrummen vid dansen ska inte användas mer än nödvändigt. Vi uppmuntrar att man kommer ombytt till lektionerna och alla danselever ska använda dansens entrédörrar för att undvika trängsel i huvudbyggnaden.

Alla elever ska tvätta händerna innan lektion.

Vi kommer att tillämpa särskilda rutiner mellan lektionerna för att elever ska kunna komma och gå på säkrare sätt. Det kommer också att bli ämnesspecifika anpassningar bl.a. för blåsinstrument, kör och sång.

Hämtning och lämning utomhus

För att minska risken för smittspridning ska hämtning och lämning av barn i samband med kulturskolans lektioner ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Föräldrar och syskon ska inte vistas i kulturskolans lokaler under tiden barnet/eleven genomför sin aktivitet. Uppehållsrummen är inte tillgängliga under hösten.

Distansundervisning som komplement

Distansundervisning kan komma att ges som komplement t.ex. vid sjukdom, det är dock inte lämpligt för yngre elever och större grupper.

Aktuella evenemang under hösten

Solna kulturskola ser just nu över alla planerade externa evenemang och konserter för att se vilka som går att genomföra som planerat och vilka som måste anpassas utifrån krav på max 50 personer i publiken.

Läs mer om Solna kulturskola

Senast uppdaterad: Måndag den 1 juni

Vuxenutbildningen i Solna har från och med den 18 mars tillfälligt gått över till distansutbildning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för komvux tas bort från den 15 juni. Detta gäller för sfi, grundläggande och gymnasiala utbildningar. Elever inom vuxenutbildningen ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen. Det kan i vissa fall innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

Har du frågor om hur dina studier påverkas är du välkommen att kontakta Solna Vuxenutbildning. Studerar du redan ska du vända dig direkt till den skola du studerar vid.
Vill du söka kurser för att börja studera är du välkommen att göra en ansökan. Du söker kurser och utbildningar via webbplats https://vux.solna.se/student/länk till annan webbplats

Drop-in-tider

Du får hjälp med studieplanering av studie-och yrkesvägledare under våra drop-in tider. För närvarande vägleder vi via telefon och mejl. Drop-in-tiderna hittar du på Solna Vuxenutbildning.

Senast uppdaterad: Onsdag 8 juli

Solnas företag påverkas mycket av det nya coronaviruset (covid-19).
Almi har inrättat en jour för företagsrådgivning. Företagsjouren är tänkt att vara en snabb och enkel kommunikationsväg för företagare som söker svar på kortare frågor. Den regionala akutjouren gäller för små och medelstora företag i Stockholms län. Till företagsjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På webbplatsen verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få en dagsaktuell överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag.

Se även: Hjälp och stöd till företag – tips på hur du kan anpassa din verksamhet med anledning av det nya coronaviruset

Solna stad arbetar för att underlätta för Solnas företag. Stadens åtgärder riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt.

Följande åtgärder genomför Solna stad

 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden och anpassar omfattningen av eventuell tillsyn.
 • Vi förlänger, om möjligt, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi senarelägger årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak.
 • Vi skapar förutsättningar för restauranger att öppna/förlänga öppettider för sina uteserveringar.
 • Vi för som fastighetsägare en löpande dialog med våra hyresgäster om deras förutsättningar.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Vi ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser

Matchajobben.nu - ny konstnadsfri webbtjänst

Region Stockholm lanserar en webbtjänst, matchajobben.nu som vänder sig till företag och organisationer som på olika sätt drabbats av coronavirusets effekter. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider. Läs mer på webbplatsen matchajobben.nulänk till annan webbplats

Sök omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. För att kvalificera sig för stödet ska företaget ha ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april. För att få ta del av stödet behöver företaget ha en omsättning på över 250 000 kronor. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni. Läs mer på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Ansök om stöd för korttidsarbete

Den 7 april öppnade ansökan för stöd för korttidsarbete. Det är inte först till kvarn som gäller, så förbered så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och stödet kan betalas ut snabbare. Läs mer på Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restauranger och krogar

Från och med den 25 mars gäller nya regler, enligt föreskrift från Folkhälsomyndigheten, för att undvika köer och trängsel på restauranger, caféer och barer.

Folkhälsomyndigheten: Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även: Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du hitta aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer.

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer:
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården:
1177 Vårdguiden – om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholm

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet:
Region Stockholms information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Regional krisledning

Solna stad samverkar med andra aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar när det gäller kriser och störningar i samhället. Läs mer om den regionala krisledningens arbete:
Länsstyrelsens arbete med regional krisledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket

Information till konsumenter och företag:
Livsmedelsverket – Coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

You can find information in English, Chinese and Persian, and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medical advice at 1177 Vårdguiden:
1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information about corona in 17 languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information phone line in arabic, somali, persian, tigrinja/amarinja and russian. Call 08-123 680 00. Open mondays to fridays, between 9-12 and 13-15.

Länka till denna sida

För att länka till denna sida och säkerställa att informationen är aktuell - länka alltid till: solna.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad