Om dricks­vatten

Här hittar du information om Solna stads dricksvatten och om grundvattnet i Norra Stockholmsåsen.

Solnas dricksvatten produceras av dricksvattenproducenten Norrvatten. Det vatten som Norrvatten använder för att producera dricksvatten av kommer från Mälaren. I Norrvattens vattenverket, Görvälnverket, renas vattnet som tas från Mälaren så att det blir dricksvatten av hög kvalitet. Därefter leds det renade dricksvattnet i ledningar till Solna.

Norrvatten är ett kommunalförbund som ägs gemensamt av Solna stad och tretton andra kommuner i norra Storstockholm.

Norrvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om Norrvatten och Solnas dricksvatten.

Dricksvattnets kvalitet Visa Dölj

Vattnet som produceras i Görvälnverket är ett av Sveriges bästa dricksvatten. Kvaliteten är minst lika hög, och i många fall högre, än den som gäller för vatten som köps på flaska.

För att konsumenten ska kunna lita på att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka så bedriver Norrvatten en omfattande egenkontrollverksamhet. Norrvatten har ett eget laboratorium som analyserar det vatten man tar från Mälaren och det vatten som efter rening och behandling skickas vidare från vattenverket. Provtagning sker även ute på nätet enligt ett fastställt schema. I det lokala vattennätet i Solna tar Solna Vatten AB prover.

Dricksvattnets hårdhet Visa Dölj

Dricksvattnet i Solna är medelhårt på gränsen till mjukt vatten. Hårdheten varierar beroende på årstid och mängden nederbörd men kan generellt sägas ligga mellan 5 och 6 ºdH (tyska hårdhetsgrader). Dosera efter mjukt vatten.

Vattenbrist Visa Dölj

I Solna är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Även om det finns gott om vatten i Mälaren så kan Görvelnverket, vårt dricksvattenverk, bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

När det är varmt och många använder mycket vatten når vattenverket sin maxkapacitet. Det går också åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Därför behöver vi använda vårt vatten mer hållbart.

Norrvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du använder vatten mer hållbart.

Grundvatten i Norra Stockholmsåsen

Norra Stockholmsåsen är en del av en 60 km lång rullstensås som sträcker sig från södra Uppland ner genom Stockholm till Västerhaninge. I Norra Stockholmsåsen renas och lagras grundvatten naturligt.

Norra Stockholmsåsen utgör Norrvattens reservvattenkälla. Om det skulle uppstå några problem med Mälaren eller på Norrvattens vattenverk kan grundvattnet i norra Stockholmsåsen användas för att säkra dricksvattenförsörjningen.

I broschyren Norra Stockholmsåsen - vår viktigaste reservvattenkälla Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om grundvattnet i Norra Stockholmsåsen.

Solna stad är en del av Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Grundvattenrådet arbetar med att långsiktigt förbättra kvalitet och kvantitet på grundvattnet i åsen. Grundvattenrådet är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Sollentuna kommun och kommunalförbundet Norrvatten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad