Från: 18 mars 2024
Till: 31 juli 2026

Upprustning av elnätet

I mars 2024 inleds ett projekt för att förstärka elnätet i Solna. Det kommer att medföra en del trafikstörningar och omledningar av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik.

Arbetsområdet genom Solna kommer att sträcka sig från Galoppvägen i Ulriksdal till Oskarsrogatan i Huvudsta.

Arbetet kommer att delas upp etappvis med start i mitten av mars 2024. Preliminärt slutdatum är juli 2026.

Byggherre: Vattenfall Eldistribution AB
Entreprenör: Craftor AB

Se även kartbilder över schaktsträckan för tydliggörande Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad