Från: 27 februari 2024
Till: 27 mars 2026

Galoppvägen

Vattenfall bygger en ny regionnätstation på Galoppvägen. Detta medför en del störningar i trafiken, då Galoppvägen kommer att vara avstängd under en del arbetsmoment för att minimera risker.

Utformningen på trafikanordningsplanen kommer att förändras under arbetets gång. Preliminär sluttid för projektet är våren 2026.

Läs mer om projektet på Vattenfalls projektsida Länk till annan webbplats..


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad