Från: 14 september 2022
Till: 31 oktober 2024

Arbeten utmed Huvudstaleden, Alphyddevägen och Jonstorpsvägen

Med start hösten 2022 till och med hösten 2024 pågår ledningsarbeten och utbyggnad av allmän plats utmed Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen.

Första utbyggnadsetappen startar nu för allmän platsmark inom exploateringsområdet i Huvudsta 3:1 utefter Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen i Solna. Samtidigt utförs även ledningsarbeten med nydragning av VA, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber och el. Arbetet innebär också nya gatudragningar inom gällande detaljplan samt ombyggnad av befintliga gator. Under byggtiden påverkas framkomligheten på Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad