Från: 4 maj 2022
Till: 31 oktober 2025

Avstängd gång- och cykelväg Solnavägen

Avstängd gång- och cykelväg på södra sidan Solnavägen mellan Solna Kyrkväg och Tomtebodavägen. Reducerad framkomlighet till och med hösten 2025.

På en obebyggd del av Solna­vägen byggs lägenheter, butiker i botten­våningen och en förskola. Under arbetet påverkas framkomligheten på Solnavägen mellan Solna kyrkväg och Tomtebodavägen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad