Från: 18 januari 2021

Arbeten längs Solnavägen för utbyggnad av nya tunnelbanan

Nu påbörjas sprängningsarbeten längs Solnavägen för den arbetstunnel som byggs för ny tunnelbana genom Solna.

Byggarbeten pågår längs Solnavägen för den nya tunnelbanelinje som kommer att gå mellan Gullmarsplan och Arenastaden. I mars 2020 startade arbetet med att bygga en arbetstunnel längs Solnavägen. Arbetstunneln behövs för att kunna bygga den nya stationen Södra Hagalund.

Påverkan på trafiken

Delar av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden.

Sänk hastigheten och ta det försiktigt om du går eller cyklar förbi arbetsområdet. Det gäller särskilt vid in- och utfarten där det periodvis kommer att vara många transporter.

Läs mer om arbetet och se aktuell tidplan på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och synpunkter

SL kundtjänst 08-600 10 00 (öppet dygnet runt)

www.nyatunnelbanan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över arbetsplatsområde

Skiss över arbetsplatsområdet

Mer information om gröna linjen

Den nya tunnelbanan kommer att gå mellan Arenastaden och Gullmarsplan via Södra Hagalund, Hagastaden och Odenplan. Resan från Arenastaden till Gullmarsplan kommer att ta mindre än 20 minuter när allt är klart. Byggtid för hela utbyggnaden av gula linjen är 8 år.

Arbetet med att bygga arbetstunneln i Hagalund görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Läs mer om arbetstunneln i Rudviken och utbyggnaden av den nya tunnelbanan genom Solna på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad