Kvarteret Linnean, visionsbild
Järvastaden
Bostäder, Företagslokaler, Fritid & rekreation
Visa karta

Idrottsplats och bostäder i Järvastaden

Tvåtusen lägenheter är färdiga eller under byggnation i norra Järvastaden. Nu tillkommer fler etapper som inkluderar ny idrottsplats och cirka 4 000 bostäder.

Norra Järvastaden fortsätter att utvecklas och växa. Ett tillägg till en tidigare principöverenskommelse mellan Solna stad och Järvastaden AB möjliggör cirka 4 000 ytterligare bostäder, utöver de 2 000 som redan har färdigställts eller byggs. Dessutom tillkommer en stor idrottsplats med tre fotbollsplaner.

Ny idrottsplats i Järvastaden

Den nya idrottsplatsen i norra Järvastaden anläggs i nära anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och totalt tillförs över 10 000 timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

2 000 lägenheter färdiga eller under byggnation

Principöverenskommelsen med tillägg innebär att ytterligare tre etapper läggs till de ursprungliga sex. Det innebär att utvecklingen av området delas in i sammanlagt nio etapper. Av dessa är etapp 1 och 2 redan genomförda och byggnation pågår av etapp 3. Dessa omfattar sammanlagt cirka tvåtusen lägenheter.

3 900 nya lägenheter planeras

Detaljplanen för den fjärde etappen godkändes av byggnadsnämnden den 16 oktober 2019 och ska därefter antas av kommunfullmäktige. Med etapp 4 tillkommer upp till 900 nya lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service samt en större förskola. Etapp 5, som är nästa steg i utvecklingen av området, utgörs av idrottsplatsen. De återstående etapperna 6 till 9 som beskrivs i principöverenskommelsen omfattar cirka 3 000 nya lägenheter.

Karta över norra Järvastaden

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad