Cykel vid Pampas Marina
Huvudsta
Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Ekelund och Västra skogen

Västra skogen får en ny tunnelbaneuppgång i anslutning till ett nytt bostadsområde med minst 900 nya lägenheter som planeras i Ekelund, Huvudsta. Samtidigt rustas strandpromenaden vid Mälaren upp.

Nya bostadskvarter och levande stadsgator med ett varierat utbud av service, restauranger och handel, tillsammans med den upprustade strandpromenaden, utvecklar Ekelund till en attraktiv del av Stockholms­regionens inre kärna. Samtidigt bidrar projektet till finansieringen av en helt ny entré till Västra skogens tunnelbana.

Minst 900 nya bostäder och två förskolor

Den nya bostadsbebyggelsen omfattar minst 900 nya lägenheter. Trettio procent kommer att vara större lägenheter med minst fyra rum och kök, för till exempel familjer med flera barn. Tjugo av lägenheterna ska vara sociala lägenheter. Samtidigt byggs två nya förskolor med fyra till sex avdelningar. Lokaler i gatuplan ger ett varierat utbud av till exempel butiker och restauranger.

Centralt placerad nära Mälaren, Kungsholmen och tunnelbana

Ekelund ligger mycket centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om Pampas Marina. Idag finns här en varierad bebyggelse med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera. I samband med den nya bebyggelsen tillskapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön, och strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård rustas upp. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning till Pampas Marina. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät.

Finansierar ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen

Området ligger i anslutning till Västra skogens tunnelbanestation där den blå linjen förgrenar sig norrut mot Akalla eller Hjulsta och söderut genom Kungsholmen och centrala Stockholm, samt förlängning till Södermalm och Nacka med tunnelbanans utbyggnad. Enligt överenskommelsen bidrar HSB med finansiering av åtgärderna i vägnätet samt med 150 miljoner kronor till finansieringen av en ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen.

Beslut i kommunstyrelsen den 14 oktober

I den reviderade principöverenskommelsen har exploateringsområdet utökats till ett större område norrut än i den tidigare principöverenskommelsen som tecknades i juni 2017. En annan skillnad är att området har begränsats västerut för att inte komma i konflikt med strandskyddet. Kommunstyrelsen beslutade om principöverenskommelsen den 14 oktober. Nu får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med den nya detaljplanen för området.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad