Kommunal service, Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Skogsstjärnan m.fl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för en mellanstadieskola, nya bostäder som del i fortsatt utveckling av Järvastaden

Uppdraget innebär att del av skogsområdet mot Enköpingsvägen utreds för möjlighet att bygga nya bostadskvarter, och en mellanstadiedel till grundskolan som nu byggs inom kvarteret Skogsstjärnan. I uppdraget ligger även att se över utformningen av Enköpingsvägen förbi området, så att vägen på sikt får en mer stadsmässig karaktär.

Detaljplanen bedöms omfatta 800-900 lägenheter och ett tvåparallelligt mellanstadie, om totalt cirka 400 elever (inklusive lågstadiet som nu byggs). I anslutning till skolan ska även en idrottshall uppföras.

Beskrivning av planprocessen

När ett samrådsförslag upprättats skickas det ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Förutsättningar på platsen och för uppdraget utreds och ligger som underlag för utformningen av kommande förslag.

 

Frågor besvaras av planarkitekt Anton Karlsson, e-post: anton.karlsson@solna.se

 

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollutdrag BN.pdf Pdf, 220 kB. 220 kB 2024-02-13 15.56
Protokollutdrag KS.pdf Pdf, 136 kB. 136 kB 2024-02-13 15.56

Tidplan

  • Startskede 2024-01-24
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad