Illustration av bostäder
Huvudsta, Jungfrudansen
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Del av Rödbetan 1 & 2 m.fl.

Solna stad, samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på del av fastigheterna Rödbetan 1 och 2 m.fl.

Vad planeras?

Fastigheterna Rödbetan 1 och 2 ligger inom stadsdelen Huvudsta och är idag bebyggda med fyra bostadshus. Uppdraget innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 100 nya lägenheter.

Huvudsta är i stadens översiktsplan utpekat som ett stadsutvecklingsområde. Stadens långsiktiga mål med utvecklingen av Huvudsta/Jungfrudansen är att stadsdelen ska utvecklas mot en ökad stadsmässighet.

Dialogpromenad 5 mars - svara på en digital enkät Visa Dölj

Som en del i arbetet med projektet genomförde Solna stad en dialogpromenad med boenden i området, tisdag 5 mars.

Tack till alla som deltog!

Syftet med dialogpromenaden var att samla information från dig som bor i området. Vi vill veta hur du använder området idag, vad du gillar och vad du tycker saknas.

De som deltog på promenaden fick en enkät att besvara. Enkäten gick att besvara till och med söndag 17 mars.

Tack för alla svar!

Här kan du se rutten för dialogpromenaden och en ungefärlig placering av bostadshusen.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

 • Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2023 (§ 92) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
 • Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2023 (§ 84) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.
 • Tisdag den 5 mars genomfördes en dialogpromenad med boende i området. Sammanställning av resultatet från dialogpromenaden kommer att finnas tillgänglig till samrådet.

Kontaktperson

Handläggare Lamija Perenda
lamija.perenda@solna.se
08-746 10 00

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll KS.pdf Pdf, 326 kB. 326 kB 2023-11-08 15.30
Protokoll BN.pdf Pdf, 279 kB. 279 kB 2023-11-08 15.30

Tidplan

 • Startskede 11 september 2023
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad