Sand­upptagning och löv­städning

För att hålla Solna rent behöver stadens gator och torg underhållas regelbundet.

Sandupptagning

Sedan vecka 11 (11–17 mars) 2024 är sandsopningen igång i Solna.

Sandupptagningen är väderberoende och arbetet påbörjas först när risken för halka är över och temperaturen stadigt varit över nollstrecket under en tid. Arbetet med sandupptagning sker normalt sett i april eller maj.

Sandupptagning innebär att stadens alla gator och torg sopas helt rena från sand. Sopningen pågår både dag- och nattetid. Större bilvägar sopas oftast rena på natten och mindre gator rengörs när gatan har servicedag, eller vid provisorisk skyltning. Vid sandupptagning ska ytan först bevattnas så att det dammar så lite som möjligt.

Grovsopning

Grovsopning kan vissa år, om barmarksförhållanden råder, utföras tidigt i mars. Det sker på utvalda vägar och platser i staden. Då tas de största mängderna sand bort och de rester som ligger kvar på gatorna och vid kanter tas upp vid den efterföljande sandupptagningen.

Felanmälan

Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du felanmäla det till staden.

Du kan felanmäla sandupptagning via stadens felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lövstädning

Lövstädning i parker och inom stadens fastigheter sker under hösten då löven fallit. Lövstädningen är väderberoende vilket kan påverka tiderna för avslutat arbete.

Lövstädningen på gator och trottoarer utförs kontinuerligt i samband med att gatan har servicedag och fram till dess att vinterunderhållet tar vid.

Lövstädningen pågår i regel från 15 oktober till 30 november.
Vid behov kan tidperioden för lövstädning förlängas.

Så här går lövstädningen till Visa Dölj

Parker

På stadens gräsmattor hackas löven sönder och ger näring till gräset. Inga samlingar eller högar av löv ska ligga kvar på stadens gräsmattor i parker. I rabatter och runt buskar får löv ligga kvar, men inte heller här i några högar.

Gata

På stadens gator och trottoarer tas löven kontinuerligt bort i samband med gatans servicedagar. Ytorna omkring stadens förhyrda parkeringsplatser städas från löv. Ansvaret för att städa inom sin parkeringsruta ligger på hyresgästen.

Stadens gång- och cykelvägar städas kontinuerligt från löv under säsongen.

Naturmark

Med naturmark avses exempelvis skog och stadens naturreservat. Här lämnas löven kvar och ingen lövstädning utförs.

Förskolor, skolor, äldreboenden mm

Även på gräsmattor inom stadens fastigheter hackas löven sönder. Inga samlingar eller högar av löv ska ligga kvar på gräsmattor inom stadens fastigheter. I rabatter och runt buskar får löv ligga kvar, men inte i några högar.

Så här kan du hjälpa till Visa Dölj

Även om ansvaret för lövstädningen ligger på staden är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få en så effektiv och bra lövstädning som möjligt. Du kan hjälpa till genom att:

  • Inte blockera vägen eller trottoaren. Respektera gatans servicedagar då parkeringsförbud råder. Gator fria från fordon är en förutsättning för att lövstädningen ska gå att utföra.
  • Vid städning av löv från egen tomt och utfart – se till att löven inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
  • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från egen tomt.

Nedskräpning

För mer information om nedskräpning och hur staden arbetar med papperskorgar, se sidan nedskräpning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad