Trafikregler och lokala trafik­föreskrifter

Gator och vägar är i första hand till för den rörliga trafiken. I Solna råder områdesförbud. Det innebär att parkering endast får ske på gator och platser där det är skyltat att parkering är tillåten.

Trafikregler och trafikförordningen

Trafikregler regleras i trafikförordningens genom bland annat generella bestämmelser om hur fordon får stanna och parkera. På Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du aktuella lokala trafikföreskrifter både för Solna stad och andra kommuner i Sverige.

Trafikförordningen i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solna stads allmänna lokala trafikföreskrifter

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad