Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov. Vid vissa enklare ärenden, som fasadändringar, behöves inte en nybyggnadskarta.

Solna Stad har fyra typer av nybyggnadskartor med olika innehåll och noggrannhet. Byggprojektets omfattning styr vilken karta som ska användas. Du kan börja med att undersöka vilken karta som behövs för ditt byggprojekt på sidan Åtgärder.

 • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta med koordinatlista
  • Karttypen innebär kontroll- eller inmätning av byggnader och markdetaljer. Den innehåller information angående fastighetens exakta mått, koordinatförteckning, höjdkurvor samt planbestämmelser i detaljplanerat område.
  • Typ A levereras i skala 1:400 eller 1:500

 • Typ B: Fullständig nybyggnadskarta
  • Karttypen innebär kontroll- eller inmätning av byggnader och markdetaljer. Den innehåller höjdkurvor och planbestämmelser i detaljplanerat område. Kartan används till exempel för tillbyggnader där planbestämmelserna är viktiga samt för beställning av del av fastighet.
  • Typ B levereras i skala 1:400 eller 1:500

 • Typ C: Baskarta med planinformation
  • Karttypen innebär ett utdrag ur baskartan med planbestämmelser i detaljplanerat område. Kartan innehåller information angående fastighetsgränser och eventuella tidigare inmätta höjder. Kartan används till exempel för skyltar och mindre tillbyggnader.
  • Typ C levereras i skala 1:400 eller 1:500

 • Typ D: Förenklad nybyggnadskarta
  • Karttypen innebär kontroll- eller inmätning utan planbestämmelser. Används t ex utanför detaljplanerat område eller för mindre bygglov med behov av kontroll- eller inmätning. Det går att på begäran få
   med prickmark i kartan.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Tips och råd

I några fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

 • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
 • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.

Beställ utdrag ur baskarta. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad