Kontrollansvarig (KA)

En kontrollansvarig, även kallad KA ska kontrollera och hjälpa byggherren och se till så att alla kontroller utförs enligt kraven i bygglagstiftningen.

En KA måste vara certifierad och ha god kunskap och erfarenhet inom byggnadsbranschen. En KA ska tillsammans med byggherren utarbeta en kontrollplan för det aktuella byggprojektet.

Den KA ska närvara vid tekniska samråd och besiktningar för att säkerställa att byggnadsarbetet genomförs i enlighet med godkända planer och föreskrifter. KA ska skriva ett utlåtande som utgör underlag för byggnadsnämndens beslut om slutbesked. Detta utlåtande baseras på genomförda kontroller och besiktningar.

En kontrollansvarig måste ha en självständig ställning i förhållande till byggherren. Det innebär att personen inte får vara KA för sitt eget projekt och inte heller får vara anställd i samma företag som byggherren.

Hitta certifierade kontrollansvariga på boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För vissa enklare åtgärder krävs inte en certifierad kontrollansvarig. Läs under respektive åtgärd.

Kontakta oss

Senast uppdaterad

Ordlista A-Ö

Välj en bokstav så listas de ord vi har en förklaring till.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö