Förenklad delgivning

Byggnadsnämnden kan använda förenklad delgivning för att delge en handling. Syftet med denna form av delgivning är att nämnden ska få bekräftat att du har tagit emot en viss handling utan att du behöver skicka tillbaka ett mottagningsbevis.

Du får två brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar byggnadsnämnden två brev till dig. Det första brevet innehåller den handling som ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att handlingen har skickats. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till bygglovsavdelningen). Om breven kommer i retur till nämnden skickas de till din folkbokföringsadress om den inte redan har använts.

När är du delgiven?

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet, den handling som ska delges, skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandet. Om det i den handling som delges finns angivet att någon tidsfrist börjar löpa räknas alltså den tiden från det att tvåveckorstiden har gått ut.

Exempel: Det första brevet med handlingen som ska delges skickas den 1 mars. Den 2 mars skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Du anses delgiven den 15 mars.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det, till exempel på grund av semesterresa, bör du snarast meddela byggnadsnämnden.
  • Om du bara får kontrollmeddelandet men inte det första brevet med själva handlingen bör du snarast kontakta byggnadsnämnden.
  • Anmäl alltid adressändring till byggnadsnämnden.
  • Byggnadsnämnden använder inte alltid förenklad delgivning. Delgivning kan ske på annat sätt vilket kan betyda att du måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis eller hämta ut brevet hos postombud.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad