Fasadritning

Fasadritningen visar en byggnads eller en anläggnings utsida.

Fasadritningen ska visa:

  • Fasadernas utseende, utformning med detaljer så som fönster, dörrar och tak.
  • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån.
  • Material och färg/kulör (ange färg/kulör med ett NCS-nummer som du kan få från den som säljer färgen).
  • Om du gör en tillbyggnad, markera vilket som är tillbyggnaden.

Om det är delar av fasaderna som ändras, till exempel att något fönster och dörr ska flyttas eller ändra storlek är det viktigt att visa:

  • Fasadritning före ändring/befintligt utseende.
  • Fasadritning efter ändring/nytt utseende.
  • Måttsättning av de ändringar som görs

Tänk på att alla fasader som påverkas måste skickas in till oss och att du ska skriva vilken fastighet som ritningen gäller.

Generellt för ritningar gäller att de ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att det ska vara tydligt vad ritningarna visar, att de innehåller rätt uppgifter och att de är i skala.

Läs mer om ritningar och handlingar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad

Ordlista A-Ö

Välj en bokstav så listas de ord vi har en förklaring till.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö