Detaljritning

En detaljritning är en ritning där detaljer som är viktiga för till exempel utformning, konstruktion eller tillgänglighet redovisas.

Du kan behöva skicka in en detaljritning till exempel för en ny takkupa, balkong eller solcellsanläggning. Ritningarna har en högre detaljeringsnivå än andra ritningar och kan till exempel visa hur takkupan möter taket, hur ett balkongräcke ska utformas, hur tröskel mellan ute och inne ser ut eller hur en specifik solcell ser ut och fästs mot taket.

Om det inte tydligt framgår var den redovisade detaljen är i ditt projekt behöver du märka ut var detaljen finns på en plan- eller fasadritning. Om detaljerna skiljer sig åt, till exempel att balkonger ska utformas olika, kan flera detaljritningar behövas.

Vilken skala ritningen ska göras i beror på behovet av detaljrikedom.

Kontakta oss

Senast uppdaterad

Ordlista A-Ö

Välj en bokstav så listas de ord vi har en förklaring till.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö