Ansökan

En ansökan ska vara skriftlig och du behöver skicka med de ritningar, handlingar och uppgifter som behövs för att pröva just ditt ärende.

Till byggnadsnämnden kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, dispens från strandskyddet eller dispens från bestämmelser i kommunens naturreservat.

Ansökan ska innehålla uppgifter om den person som söker lov, dennes namn, personnummer, adress och mejladress samt telefonnummer.

Andra uppgifter som fylls i en ansökan är fastighetsägarens namn, adress, mejladress och vilken åtgärd du söker lov för, dess storlek och material samt färg.

Gör din ansökan om bygglov i självserviceportalen Länk till annan webbplats..

För att din ansökan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att vi får allt vi behöver av dig. På respektive åtgärds sida hittar du vilka dokument och handlingar som du behöver skicka in.

Inom tio veckor från det att ansökan är komplett ska du ha fått ett beslut. Behövs en längre tid att utreda ärendet kan den tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad

Ordlista A-Ö

Välj en bokstav så listas de ord vi har en förklaring till.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö