Anmälan

Även om det inte krävs bygglov för vissa åtgärder kan det ändå krävas en anmälan/ anmälan om byggåtgärd. Du måste då invänta ett skriftligt starbesked innan du får börja bygga.

Anmälan ska innehålla uppgifter om vad du vill göra, namn på den som söker, personnummer, adress, mejladress samt telefonnummer. Du måste också skicka med de ritningar som behövs för det du önskar göra.

Gör anmälan om byggåtgärd i självserviceportalen Länk till annan webbplats..

För att din anmälan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att vi får allt vi behöver av dig. På respektive åtgärds sida hittar du vilka dokument och handlingar som du behöver skicka in.

Du ska få beslut inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. Behövs längre tid att utreda ärendet kan den tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

Kontakta oss

Senast uppdaterad

Ordlista A-Ö

Välj en bokstav så listas de ord vi har en förklaring till.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö