Tidsbegränsat bygglov

För åtgärder som är tillfälliga kan du i vissa fall ansöka om tidsbegränsat bygglov eller säsongslov. Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov måste du skicka med en avvecklingsplan.

Tidsbegränsat bygglov

Om du inte kan få ett permanent bygglov kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov. Lovet kan du få för högst 10 år. Det finns möjlighet att förlänga lovet en gång med ytterligare fem år, alltså 15 år totalt.

Åtgärden du söker bygglov för ska vara av tillfällig karaktär och pågå under en begränsad tid. I ansökan ska du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen när ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.

Det är byggherren som ansvarar för att avvecklingen sker och att platsen återställs.

Vilka handlingar behövs för byggbodar, tidsbegränsat lov? Visa Dölj

Underlag som behövs vid ärenden som rör tidsbegränsat lov för byggbodar/byggplatsetablering.

Observera att när bygglov söks och erhålls ingår även bodetablering i lovet för högst 6 stycken bodar i max två våningar på egen fastighet. De tekniska egenskapskraven avseende byggbodar följs då upp vid tekniskt samråd inom ramen för bygglovet.

Bygglov för etablering på annan fastighet alternativt för fler bodar ska sökas i vanlig ordning.

Ritningar

  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta Typ C enligt beställningsformulär med etableringsområde och bodar inritade, skala 1:400.
  • Planritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200
  • Fasadritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200

Övriga handlingar

Säsongslov

Ett säsongslov kallas även för ”periodiskt tidsbegränsat bygglov”. Det är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Du behöver inte ansöka om nytt bygglov inför varje ny säsong.

Handlingar och ritningar som behövs för ansökan är samma som för ett vanligt bygglov.

Tänk på att

Tänk på att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked. Och att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

När det tidsbegränsade bygglovet upphört att gälla ska den tidsbegränsade åtgärden tas bort och platsen återställas enligt inlämnad avvecklingsplan. Ett slutbesked erfordras inte i detta skede.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad