Miljöpris

Solna stads delar årligen ut ett miljöpris till boende eller verksamma i Solna. Här hittar du information om miljöpriset och hur du går tillväga för att nominera.

Solna stads miljöpris

Solna stads miljöpris delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna.

Med insatser inom miljöområdet menas exempelvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning. Insatserna ska komma Solna till del.

Nomineringsperioden för 2024 års miljöpris pågår till och med måndag 8 april.

Vinnaren av Solna stads miljöpris tilldelas ett verk av den lokala konstnären Mattias Bäcklin.

Nominera till Solna stads miljöpris

Vet du någon som du tycker borde uppmärksammas för sitt miljöarbete? Nu är det dags att nominera till Solnas stads miljöpris. Miljöpriset delas ut till en enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet och nytta för Solna.

Nomineringar till miljöpriset kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Sista datum att nominera är måndag 8 april 2024.

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får Solna stads miljöpris. Beslut tas i april månad och priset delas ut i maj.

Nominera dig själv eller någon annan via formuläret nedan!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 april.

Vinnare av miljöpriset 2023 - Rena Mälaren

2023 års pris gick till föreningen Rena Mälaren för sitt arbete med att städa bort skräp och gifter från Mälaren och Östersjön.

Rena Mälaren vinner Solna stads miljöpris 2023

På bild från vänster till höger: Oskar Kihlborg och Cassiani Fotinos, Rena Mälaren, Victoria Johansson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad och Marc San martin, Rena Mälaren.

Regler för Solna stads miljöpris Visa Dölj

1 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om Solna stads miljöpris.
2 § Miljöpriset delas ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet*.
3 § Miljöpriset delas ut årligen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta att miljöpris inte ska delas ut ett visst år.
4 § Miljöpriset an delas ut till enskild person eller till företag, organisation, förening eller grupp lokaliserad eller verksam i Solna.
5 § Endast en miljöpristagare per år utses. Kostnaden för priset ska uppgå till högst 10 000 kronor.
6 § Förslag till miljöpristagare kan lämnas in av den som själv önskar få miljöpris eller av någon annan och ska innehålla motivering.
7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerar årligen på lämpligt sätt om möjligheten att ansöka om stadens miljöpris.
8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan om det behövs utfärda ytterligare tillämpningsföreskrifter.


*Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar riktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster.

Miljöprisets vinnare Visa Dölj

Solna stads miljöpris har delats ut årligen sedan 2006. Här hittar du information om miljöprisets tidigare vinnare.

2022: Fabege i samarbete med Nordic Choice Hotel

2021: Inget pris delades ut

2020: Foodloopz 

2019: Bostadsrättsföreningen Bladet

2018: WaterAid Sweden

2017: Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus

2016: Cykelköket Solna

2015: Humlegården Fastigheter

2014: Statens Fastighetsverk

2013: Arvid Nordquist

För information om miljöprisets vinnare före 2013 och motiveringar till samtliga vinnare, kontakta Solna stad genom kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad